[อัลบั้ม] ลองฟัง บรรเลง (พิน) เซิ้งแบบมันๆดูบ้างครับ

[คัดลอกลิงก์]

ชื่อradburana
ระดับสมาชิกระดับ 4
เพศ ไม่ระบ
เครดิต1003
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่7582
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ26-5-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
27-8-2012 04:09:37
คำแนะนำ
ลองฟัง บรรเลง (พิน) เซิ้งแบบมันๆดูบ้างครับ
( n2 L! t: _4 s  O# i& i2 a$ A  i: z9 E
รายชื่อเพลง* n# \2 n# }- g/ f. ?! n
) p  ?6 K& {; c6 w' D3 h+ ^/ m
- W% e$ H1 T! e$ ~5 S6 w1 \3 J
เจด้าพาเพลิน เดี่ยวพิณ ศรีโคตรบูรณ์.MP3+ q" A4 ~, R: S0 Z) E: E1 o
เซิ้งกระหยัง.mp3
6 t8 h! Y% n, ?เซิ้งกะโป๋.mp3
" \3 q4 G( y$ [, ~" y# g& ~เซิ้งกะออม.mp3  s+ c) X* o! O
เซิ้งกั๊บแก๊บ.mp31 |0 G9 u( ]; s0 B7 g$ B
เซิ้งดอกจาน.mp3
! Z% i4 Z7 x/ iเซิ้งตังหวาย.mp3
% w: r, Q6 N# A2 S7 M% `% x9 [เซิ้งทำนา.mp30 O7 G; B( F5 U& Q
เซิ้งไทภูเขา.mp3
/ m$ z6 Y0 G+ G' r5 M8 ~3 vเซิ้งนกไซบินข้ามทุ่ง.mp3
; }% O, o. X5 F8 ]เซิ้งน้ำโตนตาด.mp3
5 |  ]  i1 k( |5 Xเซิ้งบั้งไฟ.mp3. {) E2 V3 J4 a
เซิ้งปลูกป่าอีสานเขียว.mp3
0 O4 U/ V1 k3 A2 U1 p7 N( Z. _5 Rเซิ้งภูไทเกี่ยวข้าว.mp3
2 Z. y8 [3 C0 r& V; J% J# D$ Dเซิ้งภูไทสามคคี.mp3
! ~# w6 ~  h  |7 G+ wเซิ้งภูไทสาวไหม.mp3+ _. X6 O& s4 s6 E  l3 k
เซิ้งศรีโคตรบูรณ์รำลึก.mp3
) H8 l4 X& j  R3 Jเซิ้งสาวดอกคูณ.mp3
, b5 V: I7 c+ H$ T. w4 Dเซิ้งสาวภูไทดำนา.mp3  `4 \5 g# O1 d5 s; X- r9 U8 Y
เซิ้งสาวภูไทลงข่วง.mp3
- Q7 o3 Y+ _4 A: ^# H6 }เซิ้งสาวไหมต่ำหูก.mp3: N: l3 a! }' {- R
เซิ้งอิสาน.mp3
$ g' }- u+ x) N, d* h) C0 bเซิ้งเอ้ดอกคูณ.mp3  |. L" g: L. H" }
เดี่ยวโปงลางลายกาเต้นก้อน.mp3
8 X; A3 Z# P  Aเต้ยพม่ารำขวาน.mp31 k+ A) c; b2 ^) |1 E7 W% r
เต้ยออนซอนอิสาน.mp3* p8 h0 `" Z9 h" n3 L( W
บรรเลง amazing โปงลางภาค 1.mp3% D% l2 k# S+ `! }8 F' z2 U( D) `
บรรเลง amazing โปงลางภาค 2.mp3. k& x- P. ^5 O) g( u" h0 {, X
บรรเลงเมดเลย์ 1.mp3. s# m) U: ]3 u" ^6 `+ \0 Y/ s
บรรเลงเมดเลย์ 2.mp3( A& X5 r4 U: n9 w
ผัวเมียพอๆกัน.mp32 j9 m, [) v8 t3 t
ฟ้อนศรีโคตรบูรณ์.mp3
" h+ O( n; q' j! L) w0 hมโนห์ราเล่นน้ำ.mp36 z  f: p" z. p  `$ V
รำ 4  ภาค.mp3
3 v: i& x: U: d  Bรำดึงครกดึงสาก.mp3
3 |* R8 Z6 H. f7 Rรำแพรวากาฬสินธ์ุ.mp3/ \+ R% A& C9 N+ Z9 Z& m  W7 ?
รำภูไท+ภูไทเรณู.mp3
" Z/ {/ s: g- b- r* ]( t, e8 F1 fรำภูไทเข็ญฝ้าย.mp3
6 |$ [6 m. F& g* e' Mรำภูไทสามเผ่า.mp3) r" q, d5 L$ {6 b$ L
รำศรีโคตรบูรณ์.mp3, o  S2 G3 j) g
รำศรีผไทสวน.mp3
: b8 `' `) k' v3 y, T, Bรำสังข์สินชัย.mp32 ~* W( N$ m! o% I
รำแหย่ไข่มดแดง.mp3) }) _. H- x- x& f+ w
ลายนกไซร์บินข้ามทุ่ง.mp3
$ P0 Q/ |! \, M" fลายน้ำโตนตาด.mp3' e/ r  _# d1 Q1 E0 c# N8 [
ลายบรรเลง.mp3
/ M  y; [. ]2 Hลายผีฝ้าผีแถน.mp3
  F$ \$ ]/ r) o1 l9 B/ L2 m5 g. Wลายผู้เฒ่ากล่อมลูก.mp3* H1 e' Y; i5 ?, r! j$ A$ I
ลายมโหรีอิสาน.mp3
6 `+ U6 y0 T) b/ r; I: V' U5 `ลายแมงภู่ตอมดอก.mp3
) e% w9 `* P! a$ h# _ลายแมลงภู่ตอมดอกออกลมพัดไผ่.mp3
& R$ ~  M" P/ z" vลายแม่ฮ้างกล่อมลูก.mp3+ J& N  y+ g: y8 a: @( v; k
ลายรำแคน.mp3; P' W5 x8 P1 j/ |7 y
ลายลมพัดไผ่.mp34 K1 C9 P! Y. Y
ลายสาวคอยอ้าย.mp3) ~7 g( t- Q5 {
ลายสาวลงข่วง.mp32 e/ [' E" n. Z
ลายสุดสะแนน.mp3
: g$ f% F6 _( ?3 H/ s1 Q6 o7 s6 fลายแหย่ไข่แมงดา.mp3
8 e1 b: i  a$ H/ Gลำเพลินเปิดฉาก.mp35 j8 i: G8 d/ k. i' Y
หนุ่มนาข้าวสาวนาเกลือ.mp3
6 h' _+ I5 d3 X' jอีสานรวมเผ่า.mp33 o. ?  y; r- ?2 L
: h3 _3 T2 n  e2 k# G" L2 g' i
pass: radburana
" \! M0 d# @: }8 u$ `
4 n1 s  f* X3 i5 @6 T
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
5 X' p- N/ e# u2 _3 Q7 `

5 v9 Z& g& ]) m1 U: r$ ^& e' o6 ^3 J- Q
 • เยี่ยมมาก ขอบคุณค่ะ

  หม่อน ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  oudy69 ชื่อเสียง +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  prakan ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  too123456 ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  KruChoo ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

utai010 สมาชิกนี้ถูกลบไปแล้ว
27-8-2012 16:46:51
หมายเหตุ: ผู้โพสต์ถูกแบนหรือถูกลบ โพสต์นี้ถูกปิดโดยอัตโนมัติ

ชื่อboy26
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต137
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่7414
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ22-5-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
28-8-2012 00:27:36
ขอบคุณครับ
, S' e$ ?5 b1 [4 E7 n" ?" q

ชื่อThidarat
ระดับสมาชิกระดับ 8
เพศ ไม่ระบ
เครดิต5304
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่7975
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ4-6-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
28-8-2012 14:30:56
ขอบคุณมากมากค่ะ{:18_664:}
* e) F0 r1 \7 p: {+ K3 R' B( Q

ชื่อmax2002
ระดับสมาชิกระดับ 4
เพศ ไม่ระบ
เครดิต1534
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่8544
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ21-6-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
28-8-2012 17:03:56
ขอบคุณครับ

ชื่อoodpaisal
ระดับสมาชิกระดับ 4
เพศ ไม่ระบ
เครดิต1003
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่2731
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ15-12-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
30-8-2012 05:50:02
ขอบคุณครับ

ชื่อnod1911
ระดับสมาชิกระดับ3
เพศ ไม่ระบ
เครดิต534
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่4193
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ23-2-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
30-8-2012 18:16:25
ขอบคุณครับ

ชื่อwatcharinmusic
ระดับสมาชิกระดับ 2
เพศ ไม่ระบ
เครดิต212
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่3954
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ28-1-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
30-8-2012 18:52:36
เนื้อหาดีมีสาระมากๆขอบคุณครับ
/ c! M/ \4 t/ j1 L- |

ชื่อKruChoo
ระดับสมาชิกระดับ 4
เพศ ไม่ระบ
เครดิต1591
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่5416
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ31-3-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
1-9-2012 07:03:14
อยากได้ครับ เคยซื้อดนตรีบรรเลงมาฟัง ดนตรีทางภาคอีสานสนุกสนานดี ขอบคุณในความเอื้อเฟื้อครับ

ชื่อtoo123456
ระดับสมาชิกระดับ 4
เพศ ไม่ระบ
เครดิต1647
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่8937
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ1-7-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
1-9-2012 14:51:43
ขอบคุณมากมากครับ! ?) v- |# `( Z' {
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

Mobile | รูปแบบข้อความล้วน | keptawan.net

GMT+7, 28-4-2015 01:29 , Processed in 0.497789 second(s), 19 queries .

Copyright © 2012 Design by keptawan.net | Edited by Water-North

Powered by Discuz! X3.2  Official Release Date: 20141225

ขึ้นไปด้านบน