[อัลบั้ม] รวมเพลง mp3 สุเทพ วงศ์กำแหง - ชรินทร์ นันทนาคร 212 เพลง

  [คัดลอกลิงก์]

ชื่อkessiri
ระดับสมาชิกระดับ 16
เพศ ไม่ระบ
เครดิต23852
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่1772
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ19-10-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
19-2-2012 03:39:40
คำแนะนำ
เครดิตท่าน  Wana
/ D9 v" u; ?" f
( H, s/ V# C! ~- g7 f* k4 xรวมเพลง mp3   
1 x! q4 u. ~% K) T+ V: X$ t( Z. Dสุเทพ  วงศ์กำแหง - ชรินทร์ นันทนาคร  212 เพลง 2 k; h, P( f9 V+ k$ o! q' ^4 H1 x
(บางเพลงก็บันทึกเสียงทั้งสองท่าน)+ M! |7 L$ G- T

% c: {: ]2 C$ y. b# }: j    Playlist files:* E& c6 v; z, d; N) [
01. จะคอยขวัญใจ (3:23)
% e/ _' Q, y; Y; C9 d' M" H5 g02.  ฝากหัวใจ (3:50)7 X  j, H) l/ k9 X- f! J
03.  พี่รักเธอคนเดียว (3:56)
" F7 V! k3 o2 X/ W1 l/ Z3 W04.  สวรรค์มืด (3:19)
5 ^: |1 D5 |$ n9 b6 }: L05.  ครวญ (3:39)& p. B& n( Z4 j$ D8 b6 b
06.  คืนกระจ่างฟ้า (3:16)
6 f% l: b' M2 _/ D07.  ดอกแก้ว (2:55)
( u1 W: n3 y. i; E/ l$ |08.  วสันต์ถวิล (3:14)/ x- D; f/ M' h/ J* J, o/ B" ?) Z
09.  เพียงจูบเดียว (2:58)
) v9 F+ h! y" P1 V9 p10.  ลาทีความระทม (3:18)1 |6 |5 ?9 X' a/ N! T; u2 v  r* d
11.  เลิกเมินพี่นะ (3:39)
7 Q0 y8 w+ u9 D  o( j1 }0 J12.  หลับไม่ลง (3:05)
9 X! j3 t; }, N3 P& C* w13.  คืนนั้น (2:57)
) V0 A) {* x4 q5 y7 a; U# a( D14.  ดอกหญ้า (3:47)3 |+ B" h8 D8 A% M% `
15.  เหมันต์พิศวาส (2:46)  w/ e: r- K0 D) i8 s$ t1 f) b' E
16.  อาญารัก (3:12)
9 p* P3 U, I/ B  g17. คำสารภาพของชายโฉด (3:07)
; _% K+ U9 W; F4 z2 @9 G$ y18. บ้านเรา (3:13)+ }% i! W, `% u5 ?( m" \
19.  พรุ่งนี้ฉันจะรักเธอจนตา (3:22)0 i  _1 H: P2 m3 a4 p. G
20.  พี่สาว (3:42)
5 i3 b9 p# o# n, }  j! H! r% ^21.  จนก็รัก (2:57)1 d  V* A9 Q/ O: _; }0 R/ K
22.  ยามดึก (3:18)
( u: |, f6 \0 ]# @8 W# ?23.  สุดพรรณนา (2:46)
1 M, Z7 }/ f- Z) T. x- v24.  อาญาสวรรค์ (2:58). C2 O& E& e2 U4 w
25.  มนต์รักเดือนเมษา (3:12)3 y9 c/ H5 U- B: w  o
26. แม่กลอง (3:42)
5 _2 f! J' F$ {) B5 M7 s7 r% b% Z27.  ยามไร้ (3:02)* W8 J& j. _( |- G  |9 r% f
28.  ศรีมาลา (3:05)# d8 M& L; E8 |1 r
29.  เดี๋ยวนี้ (2:52)
& [' I) d8 g, C$ J8 N30.  เธอเป็นหัวใจของฉัน (3:00)
' g+ m' J' H- f6 Z1 _0 {) X6 C31.  เมื่อรักแท้ก้าวมาถึง (3:20)7 ~5 V7 d9 k7 T% v
32.  หนาวใจ (2:58)2 X# ]$ H6 m" |
33.  เกิดมาพึ่งกัน (3:01)
, s, U; e5 \+ K7 P+ h" j( ]3 S) ^34.  บุหงาตันหยง (3:25)
& z3 Q" z" q6 b- g5 H# ~35. สวรรค์ในเรือเพลง (3:19)
# v' R, n5 a& H% ^& [4 y36.  เสียสละรัก (3:29)
; w* T  m$ ?- e5 D7 q37.  ขอเพียงแต่ฝัน (2:57)
  n5 |- x3 M0 I38.  คนที่ผมรัก (2:45)
) ^8 S9 E# j9 R. {4 F- @39.  เจ้าคิดถึงพี่บ้างไหม (3:06)) s; n$ B! q8 x& a. @
40.  ฝันหวานอยู่ได้ (2:43)+ u$ N. t, u" u" q5 x
41.  กลิ่นรักโลมใจ (3:12)  [( e' h  L: n, z4 E
42.  ทั้งสิ้นเพื่อความรัก (3:05)) y9 A8 o8 {7 a
43.  สายลมเหนือ (3:05)
: j8 w3 T! _5 r0 g2 T44.  อยากสอยดาว (3:49)
0 }  z1 b7 K# B! D0 J' B6 C, a45. ตอบผมซักคำ (2:46)
' t% c; \  |* u* z7 x( L" G$ F7 e: P2 H, f  h- C- w
  
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

5 X; }2 a  ]$ K% K, S
- Z: k% v/ Q. S2 |2 Z; o- ^
- i. a6 C3 [' B  ~& f7 @46. 0051- ม่านประเพณี (4:21)' k, N; B* U) \' W' W
47. 0052- รอยเล็บเหน็บใจ (3:14)
' @( o3 }' K* ^6 M7 g48. 0053- คิดถึงโตเกียว (2:56)
7 b1 ~6 z5 u% I49. 0054- บางที (3:24). ]7 ^3 q' t- K  t
50. 0055- เบื่อกรุง (3:00)
6 @9 O* r( |4 J51. 0056- หนาวหัวใจ (3:09)
' T5 ?- k' j1 _2 f  t. M/ g5 z8 G8 N) `52. 0057- กระดังงาลนไฟ (3:11)1 Z! a% p) r- t
53. 0058- เกิดมาอาภัพ (3:18)6 K" g; b5 i6 K- b- o
54. 0059- ใครว่าผมเจ้าชู้ (3:31)1 L: O8 w; F& i3 q1 c
55. 0060- เท่านี้ก็ซึ้ง (3:07)0 B' ^; l( L- D
56. 0061- คุณรักหรือหลอก (2:59)4 g. C* x/ Z& ?$ t8 ?+ `! A
57. 0062- พี่รักยอดอนงค์ (3:24)9 U+ ~" _3 {1 Z  P
58. 0063- เพ้อ (3:19)9 _" }7 m2 ?; @; c
59. 0064- เสน่หาอาลัย (2:59)
/ r- z- j4 O; i8 Y  P4 B60. 0065- ฉันยังอยู่ (3:30)# ]- w# I9 ~2 S) @1 b# M# \
61. 0066- ผมผลัดวิวาห์ (3:08)
, Y7 ?0 J6 t, z' w; V& Y62. 0067- มนต์รักดลใจ (3:03)
4 ^% i7 o4 J6 Y6 H! a63. 0068- ไม่มีวัน (3:49)
) I' b) x8 t9 |( G64. 0069- ใจพี่ (3:07)  h- s0 ~9 V3 h$ z2 Q; m
65. 0070- บัวสวรรค์ (2:58)
' W0 ^4 j3 R3 \) n& o: k66. 0071- อย่าลืมฉันหมด (3:02)! w" u0 g* w) ^+ x3 [
67. 0072- อ้อมรักเพ็ญจันทร์ (2:50)8 i( h$ i. ?+ }/ Y
68. 0073- เธอคือทุกสิ่งของฉัน (3:15)
* `6 }9 h( X- F# C7 q+ w69. 0074- ไม่เคยคิดเลย (3:00)
& T7 |, ]# ?0 O4 c4 M& G, u70. 0075- สิบเจ็ดปีแห่งความหลัง (3:00)6 c; z+ }+ g. C2 p4 m, W* p' g0 E# f
71. 0076- หลังภาพ (3:42)1 u, w( D- W; U3 {- ~9 ]
72. 0077- บุหงาปัตตานี (3:09)- L! E9 U( _% p5 Z$ N
73. 0078- แม้เงาพี่ยังเสน่หา (3:17)* p: H9 r1 G' g
74. 0079- ระฆังใจ (3:00)/ s1 E2 K( p- [: I% D  x
75. 0080- สุดเอื้อมมือถึง (3:10)
2 j( h- Y3 i( [' ^& ^  Z- W76. 0081- ในโลกแห่งความฝัน (3:23)
& p1 _% \8 O, I: z8 x* K77. 0082- ลืมผมเสียเถิด (3:27)% R; G/ N) I9 W1 Z5 p6 y$ z
78. 0083- โลกลวง (3:19)7 K$ \. ]; Y0 q4 s' t2 F0 B; A
79. 0084- ห่วงน้อง (3:18)$ v  }( M; V% R* L& `
80. 0085- ธรณีสายเลือด (3:14)
( c: k0 }3 c; n/ L81. 0086- ระฆังสั่งรัก (2:57)) @( L6 I) h) X6 r: C
82. 0087- สกุลกา (3:00)
2 V) F9 W9 b, B1 }83. 0088- สาริกาหน้าทอง (3:16)
- R) i  y) w' R" A5 }$ t( V84. 0089- คอยเธอ (2:46)* y# Y' n% L) Z% W! |1 p; p6 B
85. 0090- ชีวิตเมื่อคิดไป (3:15)
3 d! l9 h1 i' E86. 0047- หนาว (3:15): [, }# x5 g4 N# a2 Y
87. 0048- อย่ารักผมเลยคุณ (3:02)
' ~( e! f/ K) z# c+ R5 o88. 0049- พี่กลับมาแล้ว (2:56), ?; O( B# o7 {: c
89. 0050- เพื่อเธอที่รัก (3:22)
8 q2 t" p0 E- w& G* q" h- T90. 0046- แผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทร (2:49)& Y8 K% ^$ S# m7 l) w3 D

" L: q4 u9 b3 a) Y; B: v   
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
2 c$ B& X6 o: m

, z2 v; h# T& A0 c7 \4 Q; U  U- R
: B- _7 X7 F8 a1 m( e- i" t  S% O2 r9 |$ z7 r0 @( ?
91. 0101- เขตฟ้าเขตฝัน (2:57)
% L7 g* f" L# h7 B' F92. 0102- คืนหนึ่ง (2:47)
; ?. B* u# H2 u+ b! Q+ A# R0 w# U93. 0103- มนต์จูบ (3:16)
" O. N; {; w9 x* N- F+ Q8 A8 l5 f94. 0104- ละเมอ (3:15)
. @( G6 z$ Y4 S+ j4 W5 N95. 0105- โคมทองแห่งชีวิต (3:27)! x& U% }/ ~/ L# ~
96. 0106- ย่ำสนธยา (3:05)
) |% I2 n9 [) t- x97. 0107- สไบทอง (2:53)9 ?- R, G6 `, s' h
98. 0108- หากเป็นได้ดังฝัน (2:47)/ F7 @% Z  G: L) d4 d$ |
99. 0109- ซบทรวงพี่ (3:17)
8 N/ N, X4 U  @- ~) L2 H- K) M% \0 z# A: o100. 0110- เพ้อรัก (3:19)7 C+ l. ^2 Q1 X/ |
101. 0111- เย้ยฟ้าท้าดิน (3:17)
4 m9 b8 \" q5 z/ ~$ x102. 0112- สะอิ้งรัก (3:17)
2 \# d, a. t6 v) y6 h103. 0113- คงมีวัน (3:11). t6 t0 z* V* j$ H
104. 0114- จูบ (3:29)
, y- r! Q, h, r* C105. 0115- ม่านบังใจ (3:13); O* Z# K/ k0 s
106. 0116- โลกกับความรัก (3:10)4 p0 V0 M" C* B! y$ `
107. 0117- เธออยู่ไหน (3:09)
( V% Z2 A/ B3 T, h. e* R108. 0118- น้ำใจ (2:30)
! V$ c' r1 o7 o109. 0119- พ่อแง่แม่งอน (2:49)3 }: `- V6 H: i4 r& f" R
110. 0120- รักอย่ารู้คลาย (2:59); c, J  c' r7 V* P4 X: W+ E
111. 0121- ดาวประกาย (3:05)) u6 Y! \9 T/ N9 j2 B, }% f
112. 0122- ดาวเหนือ (3:19)& X: Q* p% F- v7 ~
113. 0123- รักครั้งแรก (3:03)" A- Z3 a( G2 t* E
114. 0124- เศรษฐีน้ำตา (3:51)
5 D6 Y! g/ v- d1 q1 n# `1 [115. 0125- ตกหลุมรัก (2:59)
4 W: Z5 ~2 D+ q2 [5 }116. 0126- ลาก่อนดอกฟ้า (3:36); o9 K( i% D2 {  I
117. 0127- ลาก่อนสำหรับวันนี้ (2:55)& x: z% O; ?! S: L
118. 0128- หลั่งมาเองเหมือนฝน (3:08)
& W6 O9 i* N; ?. g: Z3 S2 `: e119. 0129- กลับมาเถิดที่รัก (3:29)* _6 S* P) ?# m/ F! X, J( W
120. 0130- คืนสุดท้าย (3:05)& C# I1 d) G) {1 E# T6 H; i
121. 0131- บุหลันลันตู (2:40); m% V  R% C4 ~  g# z, p
122. 0132- อกกระต่าย (3:34)
! H5 T/ O7 B! D9 K5 E0 B123. 0133- ดาวประดับใจ (3:01)$ w4 k1 a$ p% J- k4 k8 U
124. 0134- โถคุณ (2:38)* l0 H3 I5 D- ]3 O3 |/ i
125. 0135- น้อยใจยา (3:00)  Q3 @9 }/ i6 V% X0 d( d* s% r; X2 o' I
126. 0091- เทพเจ้าแห่งความระทม (3:08)
& Z$ h2 e' v- I7 N4 \127. 0092- บูชารัก (3:43)
# w0 a  t9 r  N# m) Y  x! r( ?128. 0093- แค่รอ (2:41). M3 e( r; F. ~! V' R/ g$ Q
129. 0094- ช้อนนาง (3:07)
! E  u) |, l0 T" w! P. O3 Z130. 0095- บอกผมสักคำ (3:10)
! ~, T9 F; z; r/ V! Y' u* q131. 0096- เผลอใจ (2:59)' t- L& B8 o. I5 B4 ~8 ^
132. 0097- ตามนางกลางไพร (3:46); w3 _1 U: C7 h3 O
133. 0098- นักโทษรัก (3:27), V: o1 }/ ?7 L7 G$ Z
134. 0099- พะเนียงรัก (3:34)4 d! S3 Q  i3 x' O; Z" C
135. 0100- ม่านบังตา (3:37)& F% ]0 D" L9 S7 d

9 X* l  M! j( _4 l( A0 N   
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

; s5 V- M0 K$ i! L4 l  I" E, ~2 w: u5 E: L4 G! X
[เพลงชุดนี้เป็นของชรินทร์ นันทนาคร ]
1 u$ _! G0 ?* T136. 0151- วสันต์จำพราก (3:10)
  }) N. X+ v' @1 W- Q% D137. 0152- กากีเหมือนดอกไม้ (2:46)
! E) V1 d1 ^, N1 Q; v138. 0153- สุดฟากฟ้า (3:46)4 K* @- s& h1 [: z
139. 0154- ใจเดียว (3:47)  e2 j! i6 G4 [4 f4 A/ {0 ~9 s
140. 0155- น้ำทิพย์ (3:04)
& l* p) f8 h7 ]( |9 q- g141. 0156- เหมันต์พิศวาส (2:55)+ ?0 t- p+ N) [( A9 o5 v
142. 0157- คนธรรพ์รำพึง (3:35)
, U- N. H: Q( E9 ]* b3 g# }7 s. D143. 0158- น่ารัก (2:42)% P/ D4 R% `' L
144. 0159- ฝันสลาย (3:01)8 f; J) k7 O9 P
145. 0160- รอยจูบของความรัก (3:44). d: {, G5 \; P) X/ b2 v
146. 0161- สัญญาณ (2:45)% g& A  d, r! B) z; q
147. 0162- บางรัก (3:10)  v  @+ `* }: X) o) a9 N
148. 0163- เบื่อหมอน (3:00); y, N+ t# Q' w7 U( j* ?2 |; I) B
149. 0164- ช้ำอกเหมือนตกตาล (3:19)
1 A, u3 K$ H7 ^$ Z150. 0165- ถึงลวงก็รัก (2:59)
* P5 h+ i( N* a151. 0166- สายน้ำสายสวาท (3:19)
1 ]7 J- M; h8 b152. 0167- คนเลวของเธอ (4:02)' L  u" G  ~" s  F& d* h5 i
153. 0168- คำมั่นสัญญา (2:58): }  H: v# N, q6 s
154. 0169- ชมนางนอน (3:24)
, {' I/ K* _5 E& d0 U4 M0 ~- n% Y+ l155. 0170- สายชล (3:11)7 N- R7 q, b; i5 o2 b
156. 0171- หนาวรัก (2:54)% ?6 q6 s+ }+ A3 a( A
157. 0172- เดือนหงายที่ป่าซาง (3:19)' h& G) z9 a# @6 t. l" d" [
158. 0173- เธอและฉัน (3:44)
) p% Z) N' r2 Z: G$ O: `  D& p159. 0174- ขอใจให้พี่ (3:16)$ N- c+ A+ z$ P# O3 T: _
160. 0175- คนทำลายรัก (3:26)
8 \$ p% N2 g5 I) O161. 0176- วิญญาณพิศวาส (3:19)% L% [& Y  F) P+ ]/ G
162. 0177- บางหลวง (3:09)
* U6 H7 j  x- n' p+ z( B* f! P163. 0178- เสียขวัญ (3:00)5 m7 S8 F; T8 z7 a: O4 E1 [
164. 0179- คนรักหนึ่ง (3:23)3 u3 C+ Y& K# @$ S
165. 0180- ช้าก่อนพญายม (3:32)
; q3 u; p  g7 U1 Q166. 0136- สุเทพ- นางใจ (3:03)0 U" J6 {5 \& P' ~9 B; F
167. 0137- ผู้ชนะสิบทิศ (4:01)
* ^$ y& F$ F5 u+ }5 _+ q168. 0138- เรือนแพ (3:04)
+ ^" }3 x/ E2 `1 ?) ?/ C7 e. g169. 0139- กลับมาหาพี่เถิด (2:55): f  S1 }% c3 {; ~$ j3 C6 @
170. 0140- พรากหัวใจ (3:32)& u5 {. F3 d+ m; |) g, h
171. 0141- รอยไถ (3:13)& }  L( E( A) @. {( L
172. 0142- เด็ดดอกรัก (3:31)
1 A7 A% q* W' w. L8 K3 L173. 0143- ไหนเจ้าว่ารักพี่ (3:04)8 S+ t) Y. L' C5 F
174. 0144- เจ้าทุยเข้ากรุง (3:18)7 n1 I0 S7 k  n1 n5 u& [; H6 ~
175. 0145- ลืมอ้อมทรวง (3:55)         
2 h8 S* q2 I" R, i6 T6 K176. 0146- วสันต์จำพราก (3:08)" V- `8 ?3 s# d" V( s
177. 0147- ทาษเทวี (3:29)            
! W0 p1 V3 M% F! p' U- ~178. 0148- รักไม่มีพรมแดน (2:16)
# i  S( A; [' x6 w5 B179. 0149- ซากทรมาน (3:03)
/ \9 C8 F. B) T0 W180. 0150- ธารน้ำตา (3:28)
' e0 u2 Z6 d: Q' R7 ~: I* H5 m
! p# J/ |4 I2 F. V  i) U) N  
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

% W- O: ]& R7 ]( p' L  
8 Q! _* c6 ]! M) r% U* @[เพลงชุดนี้เป็นของชรินทร์ นันทนาคร ]
. y, B5 J2 q5 @7 k- l% W181. 0208- หลับตาก็ฝัน (3:25)
8 z/ l2 G2 S- _182. 0209- ฝันหลอน (3:19)
% C9 O- p5 u8 ?/ j1 {/ J183. 0210- แม้นกยังละเมอ (2:56)( Q* n' ~5 _, u% ]' p" K% w9 S
184. 0211- รักข้ามขอบฟ้า (2:45), V6 K3 R% X0 V
185. 0212- หนาวผู้หญิง (3:06)' Y" w+ k9 x8 f9 O6 g/ T
186. 0181- ฟ้าสิ้นปราณี (3:02)
% T5 j! U4 p+ x) v9 l9 s9 J% Y& R7 p& `187. 0182- กว๊านพะเยา (3:09). X4 z, ^0 b1 G! o0 e8 h& q, T0 T
188. 0183- จำพราก (3:36)
2 @8 ]4 y6 o" D' b, ^# V6 d189. 0184- กินรีหลงฟ้า (3:22)
3 u) j, e( _+ z6 Z/ {% `190. 0185- งามแท้แม่งาม (3:13)
  }4 j4 L. S4 {  v6 P7 m191. 0186- ในฤดูแห่งความหลัง (3:12)3 C8 \& l8 h- j2 p& J
192. 0187- ตะวันยอแสง (3:16)  }: w+ P/ `& y' ~  f4 e) \
193. 0188- นึกถึง (3:21)3 i* b1 y7 y9 E
194. 0189- คมแสนคม (3:08)
( o8 o/ J- |9 m0 ]195. 0190- เธอน่าจะรักฉัน (2:53); g5 r; s4 X% \2 H; {% r
196. 0191- ลืมคำสั่ง (3:30)% g) ?; y/ @: D+ Z! O5 A7 s+ o# B
197. 0192- เพื่อน้อง (3:15); u3 E9 j! u' F  q7 ~( K7 ]
198. 0193- เมื่อคืนนี้ (3:21)
& y7 l( D7 a+ \6 e& k! \199. 0194- ใจนารี (2:34)
3 Q1 _: g( ~* f9 C+ S, x200. 0195- เรือนหอรอรัก (3:31) เพลงคู่. ^5 s8 I2 W4 h1 I! v/ O$ f/ n/ z& [
201. 0196- เหงา (2:55)
2 z( U( j1 [# b% |8 k) G( @8 ?202. 0197- พรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่ (3:20)
3 p# [  q3 j7 @0 t1 `9 F203. 0198- สีนวล (2:43)% |/ ^4 y4 v+ K4 ?
204. 0199- ดาวคลี่ (3:20)9 r, Y$ j" b) r
205. 0200- เห็นใจแล้ว (3:20)
- {& r# [. E. }  P( @) l6 l' r206. 0201- จากน้อง (2:59)
/ C& E1 c2 O$ N5 E207. 0202- อยากให้เหมือนเมื่อวานนี (3:52)+ z, l/ {: h0 o( n+ j1 b
208. 0203- ดวงตาจ๋า (2:45)
1 B0 n8 @$ @1 g  Y: o209. 0204- หมายแข (2:56)4 V3 `" u% F/ r
210. 0205- เรือหงษ์ทอง (3:11)- ]6 G4 `: g, g5 C
211. 0206- ลืมไม่ลง (3:22)
, z: g+ x+ E# q" C/ O% J212. 0207- แก้วตาขวัญจิต (3:00)
1 d+ S3 S8 r$ s$ ?0 r. j6 H1 y) g) t% O+ j
; H& \/ G3 j$ t# K1 ]
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

2 a. D+ P# u; [% M% B* N( b
  ]. E+ a5 ]5 v- Y. u2 |
4 v9 b) O) f2 q: Q
 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  wonkch ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  aranprathat ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมากๆ

  morelucky ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณค่ะ

  แหม่ม ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมากๆ

  nidhigorn ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  นายไท้ ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  weerayuth ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  chutima ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  pidd ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  chayapol ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  MaW99 ชื่อเสียง +1 เงิน +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  thaioppy ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • โดนใจกดคะแนนให้.

  manit2 ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณค่ะ.

  วรร ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  สุดสาคร ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  mama ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • โดนใจกดคะแนนให้.

  sookjai ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  ลุงภีม ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • โดนใจกดคะแนนให้.

  hammies ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

  xoo ความดี +1


ชื่อkrutee
ระดับสมาชิกระดับ 4
เพศ ไม่ระบ
เครดิต1405
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่2198
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ21-11-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
19-2-2012 06:25:32
ขอบคุณมาก

ชื่อnongtoon
ระดับสมาชิกระดับ 4
เพศ ไม่ระบ
เครดิต1018
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่1319
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ24-9-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
19-2-2012 06:29:23
ขอบคุณมากๆๆๆๆๆ

ชื่อcatwoman
ระดับสมาชิกระดับ 6
เพศ ไม่ระบ
เครดิต3963
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่3061
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ28-12-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
19-2-2012 13:36:56
ชอบมากมากครับ

ชื่อtaak
ระดับสมาชิกระดับ 2
เพศ ไม่ระบ
เครดิต371
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่1455
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ2-10-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
19-2-2012 17:20:43
ขอบคุณมาก

ชื่อratchada
ระดับสมาชิกระดับ 4
เพศ ไม่ระบ
เครดิต1847
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่1815
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ28-10-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
19-2-2012 20:22:07
  ได้เห็นรวมเพลงของสุเทพฯ ไว้นับร้อยเพลง แต่คงมีบางเพลงที่ผมอาจจะจำชื่อไม่ได้
* |% Q+ R, \6 j0 U$ r0 H9 z6 [# X+ K  หรือลืมเลือนอะไรไปสักอย่าง และมาทบทวนเอาภายหลัง อย่างเช่นเพลง พล่าใจ7 a2 o0 ~: e+ V4 @# N) y( ?
  ขอขอบพระคุณ คุณเกษ ที่ได้มอบสิ่งดีๆเอาไว้ ณ.ที่นี้ครับ ผมจะตามไปค้นหาครับ
2 F* U/ i1 v& R- v% t

แสดงความคิดเห็น

kessiri  เพลงนี้ธรรมดาค่ะ แต่ น่าจะเป็นพร่าใจนะ พล่าคำนี้เหมือนพล่ากุ้ง  โพสต์ 19-2-2012 21:19

ชื่อมังกรทยานฟ้า
ระดับสมาชิกระดับ 5
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2863
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่1450
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ2-10-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
20-2-2012 19:40:19
ขอบคุณครับ

ชื่อมังกรทยานฟ้า
ระดับสมาชิกระดับ 5
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2863
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่1450
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ2-10-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
20-2-2012 19:58:48
ไม่ใช้สุเทพ ทั้งหมดนี่ครับ ชรินทร์มากด้วยครับ มีครูสุเทพ ไม่ถึงสองร้อง เพลงนี่คราฟ แต่ก็ชอบคุณมากๆครับผม

แสดงความคิดเห็น

kessiri  ปนกันบ้างหรือว่าบางเพลงก็นำมาร้องซ้ำกันค่ะ  โพสต์ 20-2-2012 20:46
TORRA สมาชิกนี้ถูกลบไปแล้ว
21-2-2012 08:23:09
หมายเหตุ: ผู้โพสต์ถูกแบนหรือถูกลบ โพสต์นี้ถูกปิดโดยอัตโนมัติ

ชื่อsupasit
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่4465
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ3-3-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-3-2012 21:39:55
ผมชอบฟังเพลง
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

Mobile | รูปแบบข้อความล้วน | keptawan.net

GMT+7, 23-5-2015 00:31 , Processed in 0.059475 second(s), 16 queries .

Copyright © 2012 Design by keptawan.net | Edited by Water-North

Powered by Discuz! X3.2  Official Release Date: 20141225

ขึ้นไปด้านบน