แนวข้อสอบ ธกส. 94 หน้า พร้อมเฉลย

  [คัดลอกลิงก์]

ชื่อรัน
ระดับสมาชิกระดับ 6
เพศ ไม่ระบ
เครดิต3541
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่6
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ24-4-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
15-12-2011 21:44:19


รวมข้อสอบ 500 ข้อ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ.ก.ส.) ไม่ต้องซื้อให้เปลืองเงิน
ส่วนที่ 1 วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบอนุกรม
- แนวข้อสอบโจทย์คณิตศาสตร์
- แนวข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากกราฟ ตาราง
- แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษา
- แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย
- แนวข้อสอบการสรุปความ
- แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
- แนวข้อสอบการหาตัวร่วม
- แนวข้อสอบการหาตัวต่าง
- แนวข้อสอบการหาคำเข้าพวก
- แนวข้อสอบการหาคำไม่เข้าพวก
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
ส่วนที่ 2 วิชาความละเอียดแม่นยำ
- แนวข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข
- แนวข้อสอบแบบซ้อนภาพ
- แนวข้อสอบแบบซ่อนภาพ
- แนวข้อสอบแบบตัดรูป
- แนวข้อสอบแบบต่อรูป
- แนวข้อสอบแบบหมุนรูป
- แนวข้อสอบแบบพับกล่อง
- แนวข้อสอบแบบรูปภาพที่ไม่มีความหมาย
- แนวข้อสอบแบบรูปภาพที่มีความหมาย


ออกข้อสอบคล้าย ก.พ+G-MAT+รูปภาพมิติสัมพันธ์เนื้อหาที่ออกเท่าที่จำได้
ส่วนวิชาภาษาไทยคล้ายเเนวสอบครูผสม  ก.พ.
1)คณิตศาสตร์ทั่วไป20หรือ25ข้อนี่เเหละ เป็นเเนวก.พ. เเละผสมคณิตศาตร์G-MATผเน้นพวกตัวเเปรจริงๆใช้สูตรจริงๆใช้สูตรลัดไม่ค่อยได้
2)ตารางเป็นตารางที่ไม่เหมือนก.พ.เป็นตารางง่ายๆ
** มีคำถามที่ใช้สูตรก.พ.ได้เรื่องเดียวคือการหาอัตราการเปลี่ยนเเปลง(ออกคำถามนี้เเทบทุกตาราง) กับ
**การตั้งคำถามทั่วๆไปเช่นให้เปรียบเทียบข้อมูลในตารตาราง
3)เงื่อนไขภาษา ออกเยอะเท่าๆกับ2หัวข้อเเรก เเต่เป็นเงื่อนง่ายๆไม่ซับซ้อนเเกะไม่ยากขู่ด้วยข้อมูลในเงื่อนเยอะ ยางครึ่งหน้าได้เเต่ละเงื่อน
4)อนุกรม+อุปมาอุปไมย
รวมๆสักเรื่องนี้สัก10ข้อเห็นจะได้
5)ตรรกวิทยาเเบบใช้สูตรสรุป ไปออกรวมกับหัวข้อคณิตศาสตร์ทั่วไป
นำหนักข้อสอบหนักที่3 หัวข้อเเรก
6)วิเคราะห์รูปภาพมิติสัมพันธ์
50ข้อหลัง
ภาษาไทย
มีเหมือนก.พ.อยู่ในเรื่อง
1)เรียงลำดับข้อความ
2)การหาข้อบกพรองทางภาษา(ERROR)
3)บทความ เเต่ไม่ยากเท่า ก.พ.
4)การเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำให้ถูกต้องตามหลักภาษา(เติมคำในช่องว่าง)
เรื่องอื่นๆจะคล้ายกับข้อสอบข้าราชการครูซะมากว่า
ทดสอบสำนวนไทย
ทดสอบคำถูก คำผิด
ทดสอบราชาศัพท์ไม่ลึกรู้สึกออก1ข้อ
ทดสอบอ่านจับใจความจากข้อความ วลี โฆษณา บทความ ปกิณกะ
ทดสอบการสรุปความ ตีความ การอ่านพินิจสาร
ส่วนหลังเป็นข้อสอบวัดความละเอียดในการอ่านบทความสั้นๆประมาณ 20ข้อ
เป็นบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์การเงิน สถิติภาวะเศรษกิจ กฎหมายเเล้วถามข้อมูลจากบทความ คำถามตรง
บทความเเรกปี51 ถ้าจำไม่ผิดเป็นเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นบทความอธิบาย40(1) 40(2) ของประมวลรัษฎากร
เเล้วเเล้วถามตรงๆเลยเช่นค่าใช่จ่ายของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละเท่าใด เป็นต้น(คำตอบบอกไว้เลยตอบไม่เกินร้อยละ40)
**ปัญหาส่วนนี้ คือเวลาจำกัด ข้อสอบไม่ยากเลยเเต่ต้องอ่านไว อ่านละเอียดมีความถี่ถ้วน
สมเเล้วที่เรียกว่าความละเอียดเเม่นยำ ในสนามสอบนิยมเรียกว่าSPEED TEST ก็ถูกต้องเเล้วเเหละสำหรับงานธนาคาร ต้องละเอียด ถูกต้อง เเม่นยำ
ผิดพลาดน้อยที่สุด
1.   เกณฑ์การตัดสิน
1)การสอบข้อเขียน ผู้ผ่านเกณฑ์การสอบข้อเขียนจะต้องได้คะแนนจากการสอบ
ข้อเขียนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และตามจำนวนที่ธนาคารเห็นว่าเหมาะสม หากผู้ผ่านเกณฑ์มีจำนวนน้อยและไม่เพียงพอกับจำนวนที่ต้องการ ธนาคารสามารถพิจารณาลดหย่อนคะแนนลงได้ โดยเป็นไปตามหลักการวัดผล
(เเสดงว่าถ้าสอบผ่าน60%มากกว่าที่ต้องการมาก ก็อาจจะปรับเกณฑ์ตัดมากกว่าก็ได้ จริงไหม)1.1
2)มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน และจะต้องเข้ารับการทดสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS-WORD และ MS-EXCEL หากสอบ
ไม่ผ่านจะถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน และธนาคารมีสิทธิ์เลิกจ้างได้
แนวข้อสอบ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
คำค้นสุดฮิต:แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยํา ธกส,แนวข้อสอบความแม่นยํา ธกส,แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยํา,ข้อสอบ ความแม่นยํา ธกส,ข้อสอบความละเอียดแม่นยํา,ข้อสอบความละเอียดแม่นยํา ธกส,แนวข้อสอบ ธกส ปฏิบัติงานด้านการเงิน,แนวข้อสอบ ธกส พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบอนุกรม ธกส,แนวข้อสอบความแม่นยำ,แนวข้อสอบธกส การเงิน,แนวข้อสอบ ธกส ตําแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน,แนว ข้อสอบ ความ แม่นยำ ธ ก ส,ข้อสอบอนุกรม ธกส,อนุกรม ธกส,แนวข้อสอบวิชาความละเอียดแม่นยํา ใช้สอบ ธกส,แนวข้อสอบ ธ ก ส ตำแหน่งปฏิบัติงานด้านการเงิน,แนวข้อสอบ ธกส 94 หน้า,แนวข้อสอบความละเอียดแม่นยําธกส,แนวข้อสอบ ธกส ตำแหน่ง ปฏิบัติ งานด้านการเงิน,แนวข้อสอบธกส พร้อมเฉลย,แนวข้อสอบข้อเขียน ธกส,แจกแนวข้อสอบธกส 94,แนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ธกส,รวมข้อสอบ 500 ข้อ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธ ก ส ) ไม่ต้องซื้อให้เปลืองเงิน,แจกแนวข้อสอบ ธกส 94 หน้า พร้อมเฉลย,ข้อสอบอนุกรมธนาคารธกส,แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย ธกส,แนวข้อสอบธกส 94 หน้า,ข้อสอบทดสอบความแม่นยำธกส,ข้อสอบธ ก ส,ข้อสอบคณิตศาสตร์ ธกส,แนวข้อสอบธกส ด้านการเงิน,ความแม่นยำสอบธกส,ยําเด็ดข้อสอบคณิตศาสตร์ธกส,แนวข้อสอบวิชาความแม่นยำ,ความละเอียดแมนยำ,ข้อสอบวิชาความละเอียดแม่นยำ ธกส,ข้อสอบธกส ภาษาไทย,แนวข้อสอบพร้อมเฉลย ธกส,คณิตศาสตร์ทั่วไป ธกส,แนวข้อสอบพร้อมเฉลยตำแหน่งผู้ช่วยการเิงินธกส,แนวข้อสอบภาษาไทยพร้อมเฉลย ธกส,ข้อสอบธกส 94 หน้า,แนวข้อสอบ ธกส อนุกรม,ข้อสอบ ธกส 94 หน้า,สอบวิชาความแม่นยำ ธกส,ข้อสอบภาษาไทย ธกส,ข้อสอบพร้อมเฉลยรูปภาพมิติสัมพันธ์ ธกส,วิชา ความแม่นยำ

Download Now
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้


เครดิต เพื่อนจาด facebook.comชื่อchaste
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต59
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่416
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ25-7-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
16-12-2011 13:13:00
Thank you ........................................

ชื่อhjbj
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่2746
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ16-12-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
16-12-2011 15:28:54
thank you mak mak na ka

ชื่อ7seven
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่2748
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ16-12-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
16-12-2011 18:47:09
thx...................................

ชื่อpo-2531
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่2749
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ16-12-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
16-12-2011 19:57:23
ขอบคุณมากครับ

ชื่อsuay
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต4
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่2751
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ16-12-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
16-12-2011 20:51:19
ขอบคุณมากๆๆๆ

แสดงความคิดเห็น

น้ำเหนือ  โหลดไม่เป็นอะดิ เรายังดหลดได้เลย  โพสต์ 31-3-2012 23:50
suay  ดาวน์โหลดไม่เห็นได้เลย  โพสต์ 16-12-2011 20:59

ชื่อnawaran_cha
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่2756
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ17-12-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
17-12-2011 00:11:02
ขอบคุณมากมายค่ะ

ชื่อsandychan
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่2758
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ17-12-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
17-12-2011 01:27:37
ขอบคุณคร่า ^^

ชื่อauem21
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่2759
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ17-12-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
17-12-2011 07:15:06
ขอบคุณจริง  ๆ คะ ที่ช่วยโพสที่มีประโยชน์สำหรับคนหางานราชการ

ชื่อainggi
ระดับสมาชิกฝึกงาน
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่2762
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ17-12-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
17-12-2011 10:29:35
thank you คะ


ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

การประยุกต์ใช้|รายชื่อผู้กระทำผิดในเว็บนี้|รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|keptawan.net

GMT+7, 28-1-2015 08:16 , Processed in 0.134286 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2 R20140618, Rev.22

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้