เพลงสากลดังยุค 70-80 แดนซ์ DISCO

[คัดลอกลิงก์]

ชื่อรอย
ระดับสมาชิกระดับ 5
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2719
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่3
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ23-4-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
26-4-2011 22:06:25
คำแนะนำ

8 s5 U$ U! A3 ]5 ]& U4 p  S' M: ]8 @" D2 [& X1 e
ขอบคุณครับสำหรับการติดตาม ผมเห็นสนใจ เพลง ยุคนี้กันเยอะ เลยเพื่อความสะดวกในการโหลด ผมเลยอับ เป็น 1 ไฟล์ เลย 90 กว่า MB ใครเน็ตแรงกดโหลดทีเดียวเลยครับที่
9 M$ b! w; r+ a, |' q! Fhttp://www.mediafire.com/?ntm4tn5jmwy ตัดออกไปบ้างบางเพลงนะครับเพื่อให้ไม่เกิน 100 MB
0 J7 O7 A" Q9 O6 L
* l; v$ Z  F2 h1 D' l) `8 U
อับแบบแยกเพลงนะครับ ฟังแล้วคิดถึงสมัยเด็ก ๆ เลยให้ตายเถอะโรบิน+ I& O! S% t" d& ~0 Y/ f
File name: 001 – Carl Douglas-Kung fu fighting.mp37 y2 H" U' W5 q) a" Z
Download link: http://www.mediafire.com/file/ovetzez3lhi
6 W4 i3 s# T: y/ jFile  name: 003 – The Wynners-I’ll never dance again.mp3' ]! ^+ q% q7 z) s1 }
Download link: http://www.mediafire.com/file/3kgl5gsteuu" L& q: Z8 d( ~% d, W$ c2 x' J
File  name: 004 – Albert Hammond-It never rains in southern.mp3
" K2 @0 s+ Y4 b" P/ \, TDownload link: http://www.mediafire.com/file/kyijxmvzyzl
$ T, A2 i  a1 t4 {File  name: 006 – Sam Hu-Let’s live for today.mp3
' i& e9 m! E5 w+ \; `Download link: http://www.mediafire.com/file/ny2jcyeobjr
9 J( F9 u. A# J0 \( ZFile  name: 008 – Terry Jacks-Seasons in the sun.mp35 D1 ]0 ]" \0 Y) w, G
Download link: http://www.mediafire.com/file/v3zcujmxvw8
* A, |. D- U# ~  q  ]" I4 K+ y3 c4 _File  name: 010 – Penny McLean-Lady bump.mp3
% Z/ T- T4 Y6 M3 N3 y& kDownload link: http://www.mediafire.com/file/azlxygk25uz
6 P& x# F) ?: m7 M. bFile  name: 016 – Tarzan Boy.mp35 f) |7 \& _% U9 \% a) k
Download link: http://www.mediafire.com/file/i0uqejww6qf; ?9 \. w8 e: Y* ^$ M
File  name: 017 – Boys[Summertime Love].mp3& ?- @1 h; n% t: `' J1 _; I1 a
Download link: http://www.mediafire.com/file/pcvw27uuelu
' ?" I1 F2 J5 t! ]+ kFile  name: 018 – Casablanca.mp3
) S6 e( p- f( ~Download link: http://www.mediafire.com/file/xihzczg0ljk- x& T% W( |) q! Y3 o% X, b
File  name: 019 – HANDS UP (GIVE ME YOUR HEART) – Ottawan.MP3, s) Q2 K% a3 M
Download link: http://www.mediafire.com/file/yvtnjv4mgct
% O: x( R6 @; D6 _" RFile  name: 02.I HATE MYSELF FOR LOVING YOU – JOAN JETT.MP3
2 N2 ]3 F1 @# I- eDownload link: http://www.mediafire.com/file/rvvzkz3tjmz
, n. I# m; Y2 s1 HFile  name: 021 – IT NEVER RAIN.MP3  X% e6 U  X5 j' \8 m' ]
Download link: http://www.mediafire.com/file/mhb6woone2i5 Q4 _& s, H4 g% S" q4 U
File  name: 022 – MY SHARONA – The Knack.MP3
) X5 d3 m) @, q& ]2 UDownload link: http://www.mediafire.com/file/ekz7cury6vw
  @# h/ P7 ~% H+ ]/ y  zFile  name: 030 -I Will Survive.mp3; N! A2 p) G' E! O# M, F  k- I
Download link: http://www.mediafire.com/file/2ymcprsmmah/ O/ R# N" p9 M- \# l
File  name: 034 – wonderful tonight(live edit).mp3  O% J4 }, z) f( y9 I4 p/ p# u8 N. l
Download link: http://www.mediafire.com/file/fdsufmqdc2z
9 t+ i, r5 S% QFile  name: 038 – Clap Your Hands.mp3
; }, ~2 @1 h8 ~. F% G: iDownload link: http://www.mediafire.com/file/pnom9oexz166 ^6 _  W, _* r$ k* `- O- Z3 M
File  name: 042 – Last Train To London-ELO.mp37 X3 ]% M- |! y" C
Download link: http://www.mediafire.com/file/rmqcjtd2fz3
# [# \* D. O* `5 WFile  name: 044 – Footloose-Kenny Loggins.MP3
# s" D9 n0 s  |1 }0 JDownload link: http://www.mediafire.com/file/se8gizfe5om- Z7 z/ G% T0 B' ]6 R) n! @' r
File  name: 045 – Memory.mp3: K8 \( t5 [# I( H' F3 o
Download link: http://www.mediafire.com/file/lshryed5xls
5 k2 b1 L' f+ C2 yFile  name: 046 – Play That Funky Music-Wild Cherry.mp3
2 c0 C6 E$ I$ W1 j/ R4 i3 D+ _Download link: http://www.mediafire.com/file/jxyzvypzi5b0 g1 ?* i% I, z! J( r
File  name: 047 – SUGAR SUGAR – The Anachy.MP3
9 N; g. M7 p2 f5 y" X% xDownload link: http://www.mediafire.com/file/wang6bmchqk
) i5 K& P9 z# [) ]9 P; o  ^% Z- ?File  name: 048 – Have You Ever Seen The Rain – C.C.R.mp3# S$ O2 R4 a. Z# m/ d
Download link: http://www.mediafire.com/file/ahldbjcfidf
1 F5 K7 f7 m7 H2 k% ~# kFile  name: 052 – Pilot-Magic.mp3
; {8 Q! D# W5 cDownload link: http://www.mediafire.com/file/bvwglw3vico
4 P3 C1 M7 E" I4 R+ FFile  name: 054 – RASPUTIN-Boney M.MP3
9 G. S3 Q( ?$ j3 L$ A0 cDownload link: http://www.mediafire.com/file/qr1qaqxinpn
. _  ~3 ?$ ~7 y! i6 B" G$ ZFile  name: 061 – Cotton Field – C.C.R.mp3$ ]6 x" Z7 [* K- \+ r- q- z
Download link: http://www.mediafire.com/file/qlkolytwmzm  `/ x0 `! S, J
File  name: 079 – The Knack-My Sharona.mp3* R; B; F$ O. \% q. o  G
Download link: http://www.mediafire.com/file/1qtcfv0znj3
- S5 `# A+ W& l( ]5 IFile  name: 088 – DSCHINGHIS KHAN – Dschinghis Khan.MP3
; e4 [* b+ ?  o9 U) ~' c* I: HDownload link: http://www.mediafire.com/file/lmjtbyhmniy8 L; @7 O6 |4 |& S. @& H
File  name: 101-wham-wake_me_up_before_you_go_go.mp3
0 v) h' R, d+ ~% n- iDownload link: http://www.mediafire.com/file/oaszy6iiofp4 F! T; |& y, K, H4 l' t4 o
File  name: 124 – Beat It-Michael Jackson.mp3
) d) M% ^- z$ p; QDownload link: http://www.mediafire.com/file/lcji9hgd7hk
) G. a% f( U) P! {( J7 E; fFile  name: 128-Nothing’s Gonna Change.mp3
( g/ ^% f1 F* ]7 bDownload link: http://www.mediafire.com/file/rpmtmkc4mid
" u# c, b$ n( W1 F8 lFile  name: 132 – tears in heaven.mp3  D6 d3 o( C6 ~* L
Download link: http://www.mediafire.com/file/j1cnnycnufu1 ^9 F0 A# z% r* P! S
File  name: 138-Love Will Keep Us.mp3; ^* t# b- O+ h1 P- K
Download link: http://www.mediafire.com/file/kczqjpyiiat$ P1 K4 l* e* W
File  name: 141 – YELLOW RIVER – The Cristie.MP3! I  d1 Z: ~6 T& x+ R
Download link: http://www.mediafire.com/file/cnyxtjhuma1. q; V* N$ y0 F* i+ o, H
File  name: 142 – Cha Cha Cha.mp3/ B- G5 K  E  J3 {, T
Download link: http://www.mediafire.com/file/zvzqsutm13v
, e6 M$ p0 \8 w  u/ ^$ N7 YFile  name: 144 – As Tears Go By.mp3! r; X5 i/ @. f' [* v* |' l
Download link: http://www.mediafire.com/file/deskfo2zm9z5 b* x* [* _1 c
File  name: 146 – Dracula’s Tango.mp36 D$ E6 U4 Q' T6 y% m2 U/ w& r$ i( h
Download link: http://www.mediafire.com/file/n9hng91a1qq# r  [: M! |! b# r2 f
File  name: 155 – Owner Of A Lonely Heart-Yes.MP3* ?  p7 c% G: X% r
Download link: http://www.mediafire.com/file/onso9ugcjx1+ D0 [  ?) p$ Y/ `8 _& p3 Q
File  name: 160 – FREE ME – Urlah Heep.MP3# i3 \' C/ Q3 I  J/ Y
Download link: http://www.mediafire.com/file/cqlkc6ko3g4# D' @! U( y" O3 \# n& U
File  name: 161 – MORE THAN I CAN SAY – Leo Seyer.MP3
# C+ K8 _+ G+ U- `Download link: http://www.mediafire.com/file/jakslyye4sd% E8 P( W6 r8 L8 S
File  name: 163 – Eddy Grant-Gimme Hope Jo’anna.mp3
/ t5 n1 r) M  @& R" RDownload link: http://www.mediafire.com/file/12buokrqymq
% T+ R$ O1 y* N, z# b" C4 AFile  name: 165 – FUNKY TOWN – Lippa Inc.MP3
$ p+ `7 L3 o0 x0 FDownload link: http://www.mediafire.com/file/oecxtep6zx2
, c) v- ]7 n! e4 H  {$ _5 O+ {# kFile  name: 172 – Cherish.mp3' f  y9 X/ H9 ~1 _9 u( F# ]
Download link: http://www.mediafire.com/file/ovav8mzpnrz! L! q+ s! u6 l3 U) ?: Z
File  name: 175 – GO – Tina Charles.MP3
9 c" k$ D) i& ?Download link: http://www.mediafire.com/file/2upaz0nqowg
- m$ q0 a5 b6 O' a9 X, qFile  name: 185 – Never Gonna Give You Up.mp3
9 I9 [. z, ?0 Q5 x2 Y. K# u2 yDownload link: http://www.mediafire.com/file/duckvmk2hiw
" A# a2 l$ U6 jFile  name: 19-MC Hammer – U Can’t Touch This (1990) Spitt3r.mp3
+ x! I# Z* U0 b, L4 m8 DDownload link: http://www.mediafire.com/file/2yoyw6mruou) H; O  j9 k% i4 N# d6 I+ ]
File  name: 193 – Lambada.mp3
2 g% D; E3 T+ {' ^0 fDownload link: http://www.mediafire.com/file/elkzwytle7w! [: I! Z: ^8 H  d* @
File  name: No-Coke–After-Use-12–Mix-.mp3
5 a0 I; \+ O- s+ }$ TDownload link: http://www.mediafire.com/file/mqwjssgjmwn
$ E) [, S. H5 |" y+ S  g' z, R; V5 k( G

, V, m% B! t, x+ ]7 N( s# Lโหลด —> http://www.mediafire.com/?w5a4ne2ces950ob
& h9 f1 T2 b3 ~' p6 x/ x, [, l4 ~6 D; r5 a
  • ขอบคุณครับ

    nirut111 ชื่อเสียง +1

  • โดนใจกดคะแนนให้ค่ะ.

    Thidarat ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

  • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

    chock ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2


ชื่อlalabay
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต90
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่58
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ26-5-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
8-6-2011 17:47:57
ตอบกระทู้ วิหคเพลิง ตั้งกระทู้
2 F+ y( V; N+ D8 z3 q4 }1 F& z+ N6 Y0 P" f
gooooooood.......

ชื่อtawatce
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต41
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่114
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ6-6-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
29-7-2011 23:17:52
ต้นฉบับโพสต์โดย lalabay เมื่อ 2011-6-8 17:47
7 P/ I; ^7 ]8 y$ i2 P/ O! Mตอบกระทู้ วิหคเพลิง ตั้งกระทู้; c, Y) I# U1 y8 L
! Q3 P$ E9 ]0 C6 B) d) l
gooooooood....... ...

% }6 O7 j* ~5 h, ]( {! e3 _3 Pขอบคุณมาก

ชื่อtaak
ระดับสมาชิกระดับ 2
เพศ ไม่ระบ
เครดิต371
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่1455
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ2-10-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
12-10-2011 09:29:45
ขอบคุณมาก

ชื่อchin109
ระดับสมาชิกระดับ 2
เพศ ไม่ระบ
เครดิต249
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่381
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ20-7-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
27-1-2012 14:14:05
ขอบคุณ ครับ+ D: l# P9 N0 }$ X$ L# L

ชื่อpeejee
ระดับผู้ดูแลเว็บบอร์ด
เพศ ไม่ระบ
เครดิต18624
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่313
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ8-7-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
29-1-2012 20:43:27
ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ

ชื่อrujiwong
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต56
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่4264
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ25-2-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
25-2-2012 20:39:34
ขอบคุณมากครับ
chock สมาชิกนี้ถูกลบไปแล้ว
28-2-2012 15:39:57
หมายเหตุ: ผู้โพสต์ถูกแบนหรือถูกลบ โพสต์นี้ถูกปิดโดยอัตโนมัติ

ชื่อnaraton1
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต45
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่448
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ29-7-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
2-6-2012 23:24:33
ขอบคุณอย่างสูงครับ

ชื่อpeejee
ระดับผู้ดูแลเว็บบอร์ด
เพศ ไม่ระบ
เครดิต18624
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่313
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ8-7-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
12-6-2012 20:32:50
ขอบคุณมากนะครับคุณรอย เป็นกำลังให้ครับ{:18_661:}


ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

การประยุกต์ใช้|รายชื่อผู้กระทำผิดในเว็บนี้|รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|keptawan.net

GMT+7, 31-1-2015 21:33 , Processed in 0.137261 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2 R20140618, Rev.22

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้