เพลงสากลดังยุค 70-80 แดนซ์ DISCO

[คัดลอกลิงก์]

ชื่อรอย
ระดับสมาชิกระดับ 5
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2707
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่3
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ23-4-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
26-4-2011 22:06:25
คำแนะนำ

2 W9 I6 L  `  A2 z# R$ D, {6 V9 {! r* w! z
ขอบคุณครับสำหรับการติดตาม ผมเห็นสนใจ เพลง ยุคนี้กันเยอะ เลยเพื่อความสะดวกในการโหลด ผมเลยอับ เป็น 1 ไฟล์ เลย 90 กว่า MB ใครเน็ตแรงกดโหลดทีเดียวเลยครับที่% w- @; k+ ^+ w0 k/ a( P
http://www.mediafire.com/?ntm4tn5jmwy ตัดออกไปบ้างบางเพลงนะครับเพื่อให้ไม่เกิน 100 MB6 X* N9 ], J2 W. d
) A  ?/ N/ {0 y# c
อับแบบแยกเพลงนะครับ ฟังแล้วคิดถึงสมัยเด็ก ๆ เลยให้ตายเถอะโรบิน
+ c0 k4 t6 U/ e9 v& G% gFile name: 001 – Carl Douglas-Kung fu fighting.mp30 q/ }1 [! G$ V3 Q- h- v: s
Download link: http://www.mediafire.com/file/ovetzez3lhi5 x  G: T9 V! g  l# b5 l1 {) Z' y
File  name: 003 – The Wynners-I’ll never dance again.mp3% b1 f4 O7 j2 G3 L$ _/ ^
Download link: http://www.mediafire.com/file/3kgl5gsteuu# T. }& L! F4 }8 I" q/ e
File  name: 004 – Albert Hammond-It never rains in southern.mp3
) n. M8 T. U  {  q5 @Download link: http://www.mediafire.com/file/kyijxmvzyzl- Z. w5 j- F+ g% \: [
File  name: 006 – Sam Hu-Let’s live for today.mp39 j8 Z& v# f2 L2 R
Download link: http://www.mediafire.com/file/ny2jcyeobjr; t& N8 x+ z( Y
File  name: 008 – Terry Jacks-Seasons in the sun.mp3
* ^, d: N* @% ?5 r& L0 {Download link: http://www.mediafire.com/file/v3zcujmxvw8! c3 C) m; W: s6 g! Y
File  name: 010 – Penny McLean-Lady bump.mp3
5 L( W# x2 \0 B) b6 n/ \Download link: http://www.mediafire.com/file/azlxygk25uz- y6 R+ l/ K  Y# j5 R; T
File  name: 016 – Tarzan Boy.mp3
. [9 a% H4 h4 L; ODownload link: http://www.mediafire.com/file/i0uqejww6qf
: |( Q4 o$ q% M& Y7 b8 HFile  name: 017 – Boys[Summertime Love].mp3  X! O$ L2 p7 q1 L
Download link: http://www.mediafire.com/file/pcvw27uuelu2 Z7 J) k; [% ~, R* A; s+ u" |% r
File  name: 018 – Casablanca.mp3& ?/ X6 Q0 |$ Z+ O. p
Download link: http://www.mediafire.com/file/xihzczg0ljk2 J2 X/ V" y. w- ~; K
File  name: 019 – HANDS UP (GIVE ME YOUR HEART) – Ottawan.MP3
& k* n9 R! h. Q6 pDownload link: http://www.mediafire.com/file/yvtnjv4mgct
" s1 o: e" V3 o2 V8 d* z4 O$ |+ N- }File  name: 02.I HATE MYSELF FOR LOVING YOU – JOAN JETT.MP3
+ b7 E( G. G. r' V- g+ oDownload link: http://www.mediafire.com/file/rvvzkz3tjmz
. M. o7 b) P7 L6 aFile  name: 021 – IT NEVER RAIN.MP30 X' q+ b: Q5 _5 P9 U9 d
Download link: http://www.mediafire.com/file/mhb6woone2i
3 k! ?) `' `7 \& aFile  name: 022 – MY SHARONA – The Knack.MP3
  h! Y$ H! N, p" ]4 eDownload link: http://www.mediafire.com/file/ekz7cury6vw: j6 W* S+ M8 ?: M, d
File  name: 030 -I Will Survive.mp3
4 U5 K6 C$ P2 N3 R  y! H, z- \Download link: http://www.mediafire.com/file/2ymcprsmmah
9 s7 @- b( B5 I9 V" e8 m3 JFile  name: 034 – wonderful tonight(live edit).mp3
! b# d6 F( x* k+ G7 ?) pDownload link: http://www.mediafire.com/file/fdsufmqdc2z
# Y9 {3 @8 j: `8 ~" DFile  name: 038 – Clap Your Hands.mp3
# U1 d. l7 U5 ^9 R2 rDownload link: http://www.mediafire.com/file/pnom9oexz16  d- P7 I& @! i1 P) s5 [: v
File  name: 042 – Last Train To London-ELO.mp34 w. I' e0 L8 A& O5 i" D; a
Download link: http://www.mediafire.com/file/rmqcjtd2fz3" [& f3 o1 M' d$ [; Y2 H8 X6 u
File  name: 044 – Footloose-Kenny Loggins.MP30 W( {! t: X' x( H
Download link: http://www.mediafire.com/file/se8gizfe5om
: ~5 U1 F+ w6 y' y8 W  ]; D9 ~9 @File  name: 045 – Memory.mp3
3 f! }* T3 y8 j* k' cDownload link: http://www.mediafire.com/file/lshryed5xls, c4 `/ |* b  q- m  k& A& ]
File  name: 046 – Play That Funky Music-Wild Cherry.mp3
6 {) \- Y& ?! U$ T, k) N. SDownload link: http://www.mediafire.com/file/jxyzvypzi5b
6 Y6 [% i% W9 p& uFile  name: 047 – SUGAR SUGAR – The Anachy.MP3: p2 o" [1 j6 H0 y" t9 x  V0 g
Download link: http://www.mediafire.com/file/wang6bmchqk  f) K4 ~% J, [) T
File  name: 048 – Have You Ever Seen The Rain – C.C.R.mp3
& R1 E' w( j8 [+ f1 z. E; pDownload link: http://www.mediafire.com/file/ahldbjcfidf
7 p! N/ D) I( s) P0 b, |File  name: 052 – Pilot-Magic.mp3) H9 x* @: }0 o) ^- k
Download link: http://www.mediafire.com/file/bvwglw3vico1 J6 r" P3 X  h, m6 H" U! ^" r
File  name: 054 – RASPUTIN-Boney M.MP3
8 O. y* W/ k9 m0 HDownload link: http://www.mediafire.com/file/qr1qaqxinpn
. w- _$ S. t* {" [; K6 C" \, BFile  name: 061 – Cotton Field – C.C.R.mp3
/ L, K3 A8 g! f* n6 k5 o  z6 bDownload link: http://www.mediafire.com/file/qlkolytwmzm3 x) Y7 I6 j& g1 n+ @/ L
File  name: 079 – The Knack-My Sharona.mp3- ^' v+ E6 e2 Z5 Z& s/ N& p, M
Download link: http://www.mediafire.com/file/1qtcfv0znj3
: d  t1 c7 l& F/ HFile  name: 088 – DSCHINGHIS KHAN – Dschinghis Khan.MP3; P1 }+ i; `; l& s2 H1 X
Download link: http://www.mediafire.com/file/lmjtbyhmniy
1 M5 w1 u3 M' O% |1 K0 Q% L# UFile  name: 101-wham-wake_me_up_before_you_go_go.mp3
  T* m: n: X, ?( R) V3 IDownload link: http://www.mediafire.com/file/oaszy6iiofp
: }3 V6 @# x/ VFile  name: 124 – Beat It-Michael Jackson.mp3
& r3 N5 b& H4 E0 x* aDownload link: http://www.mediafire.com/file/lcji9hgd7hk
8 f3 n' M3 t& K$ W0 x" P, i$ LFile  name: 128-Nothing’s Gonna Change.mp3
/ B$ y& i4 U. z1 k6 @* z# CDownload link: http://www.mediafire.com/file/rpmtmkc4mid# x8 k* ]( l, X- U$ `% n
File  name: 132 – tears in heaven.mp3+ u' c$ |9 ~# V
Download link: http://www.mediafire.com/file/j1cnnycnufu/ q, d+ x- T( Z
File  name: 138-Love Will Keep Us.mp3& o* a4 \! \3 L2 y- f
Download link: http://www.mediafire.com/file/kczqjpyiiat, C4 }; J! [) g' V* a
File  name: 141 – YELLOW RIVER – The Cristie.MP3" g" b3 P. P% l" h+ l1 Y; ?/ N# ]
Download link: http://www.mediafire.com/file/cnyxtjhuma1
& P$ S1 Y% ^1 V$ iFile  name: 142 – Cha Cha Cha.mp30 Q6 Z, P5 R7 @2 y
Download link: http://www.mediafire.com/file/zvzqsutm13v
& b+ ]; M& d7 W, K, N7 [( EFile  name: 144 – As Tears Go By.mp3
& m  D( Y" W& L: m( [$ wDownload link: http://www.mediafire.com/file/deskfo2zm9z
1 r* D% N# |5 [! c, N2 o7 lFile  name: 146 – Dracula’s Tango.mp3
. s2 I- _- T" {. p" q9 ^Download link: http://www.mediafire.com/file/n9hng91a1qq
5 Q! H& [; ^! m" BFile  name: 155 – Owner Of A Lonely Heart-Yes.MP34 K7 q2 y" ]" Z' n" H( J
Download link: http://www.mediafire.com/file/onso9ugcjx1
* ^7 [' y2 m/ x' d# ^File  name: 160 – FREE ME – Urlah Heep.MP3
8 t' F" [" T/ @9 PDownload link: http://www.mediafire.com/file/cqlkc6ko3g4
, Q3 j  e8 U$ H$ u6 zFile  name: 161 – MORE THAN I CAN SAY – Leo Seyer.MP3
# _  u* H, W, L/ U+ ~Download link: http://www.mediafire.com/file/jakslyye4sd0 Z1 Y2 I  N3 u0 [! e
File  name: 163 – Eddy Grant-Gimme Hope Jo’anna.mp3
! X2 I4 y/ w2 T: }- |( }$ fDownload link: http://www.mediafire.com/file/12buokrqymq
" r5 Y' @2 {, C8 _% H: f- |File  name: 165 – FUNKY TOWN – Lippa Inc.MP3
4 T1 m$ v5 Y$ j$ g- A& M/ t* XDownload link: http://www.mediafire.com/file/oecxtep6zx2
, |# i& S  x% Z& O( FFile  name: 172 – Cherish.mp3! }4 M5 a' t( r2 g. v8 \6 I; r
Download link: http://www.mediafire.com/file/ovav8mzpnrz
8 D& N; L, x" UFile  name: 175 – GO – Tina Charles.MP32 y) a: Y; l' Q
Download link: http://www.mediafire.com/file/2upaz0nqowg
, F" F* b% L( N9 }2 uFile  name: 185 – Never Gonna Give You Up.mp3
% e2 w" X- ~, iDownload link: http://www.mediafire.com/file/duckvmk2hiw
8 \+ s8 a. s5 j; Y1 _File  name: 19-MC Hammer – U Can’t Touch This (1990) Spitt3r.mp38 N( Q7 g" N/ Z, L/ U1 K+ K8 f
Download link: http://www.mediafire.com/file/2yoyw6mruou( b4 b; [% [9 c! D
File  name: 193 – Lambada.mp3% K  r/ O1 k) q' K; R/ ^3 B
Download link: http://www.mediafire.com/file/elkzwytle7w( T. ^% Y& e3 S9 D7 f- x# \$ N
File  name: No-Coke–After-Use-12–Mix-.mp3
4 H; s/ O# S  z+ Z7 }Download link: http://www.mediafire.com/file/mqwjssgjmwn9 J& A: \2 C! ?' u

3 L; Z. q. G1 i& J- s' o# K. k; X3 ~, V- F$ P$ v
โหลด —> http://www.mediafire.com/?w5a4ne2ces950ob
9 k) t0 e7 R. F' V( g# t- E6 {& y9 N2 ^1 M2 J' k2 R

เก็บตะวันดอทเน็ต - ท่านยอมรับมันได้ไหม1,กฎระเบียบของเว็บเก็บตะวันดอทเน็ต ไม่ได้มีไว้กักขังหรือปิดกั้นทางความคิด แต่มีไว้เพื่อเป็นกรอบป้องกันความวุ่นวาย
2,หากท่านยอมรับกฏระเบียบของเว็บเก็บตะวันดอทเน็ตไม่ได้ ก็โปรดจงล็อกเอ้าออกจากระบบเพราะเราจะสงวนพื้นที่ส่วนนี้ไว้ให้ท่านอื่นที่ยอมรับได้
3,จะโพสต์อะไรก็ตามบนเว็บเก็บตะวันดอทเน็ต พยายามอย่าให้เว็บ เก็บตะวันดอทเน็ตตกอยู่ในความสี่ยง
4,ทุกกระทู้ ทุกความคิดเห็น จะถูกส่งขึ้นระบบ และแสดงโดยอัตโนมัติ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านหรือตัดสินใจด้วยตัวเอง
5,ผู้ดูแลเก็บตะวันดอทเน็ตสามารถจัดการกับโพสต์หรือความคิดเห็นของท่านได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6,การตัดสินของ ADMIN และผู้ดูแลถือเป็นที่สิ้นสุด

  • ขอบคุณครับ

    nirut111 ชื่อเสียง +1

  • โดนใจกดคะแนนให้ค่ะ.

    Thidarat ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

  • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ.

    chock ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2


ชื่อlalabay
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต90
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่58
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ26-5-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
8-6-2011 17:47:57
ตอบกระทู้ วิหคเพลิง ตั้งกระทู้
/ N7 ?* D" L" Z/ b* y" ~# ~7 G. ]1 j  y; d3 p7 w2 j2 _
gooooooood.......

ชื่อtawatce
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต41
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่114
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ6-6-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
29-7-2011 23:17:52
ต้นฉบับโพสต์โดย lalabay เมื่อ 2011-6-8 17:47 ) M/ }3 j: k3 `+ s& H! A
ตอบกระทู้ วิหคเพลิง ตั้งกระทู้8 E6 O- T& `7 ?% q
1 v2 j" s% z1 n* f: C8 w" w. ^
gooooooood....... ...

) {0 Q8 E6 N! `1 W7 wขอบคุณมาก

ชื่อtaak
ระดับสมาชิกระดับ 2
เพศ ไม่ระบ
เครดิต371
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่1455
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ2-10-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
12-10-2011 09:29:45
ขอบคุณมาก

ชื่อchin109
ระดับสมาชิกระดับ 2
เพศ ไม่ระบ
เครดิต249
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่381
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ20-7-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
27-1-2012 14:14:05
ขอบคุณ ครับ
1 @  ~, [# L1 Q4 D. Q, B4 R

ชื่อpeejee
ระดับผู้ดูแลเว็บบอร์ด
เพศ ไม่ระบ
เครดิต18573
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่313
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ8-7-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970

:สัตว์เลี้ยง:


หมู

29-1-2012 20:43:27
ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ

ชื่อrujiwong
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต56
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่4264
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ25-2-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
25-2-2012 20:39:34
ขอบคุณมากครับ

ชื่อchock
ระดับแบนห้ามโพสต์
เพศ ไม่ระบ
เครดิต1161
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่1255
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ22-9-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
28-2-2012 15:39:57
หมายเหตุ: ผู้โพสต์ถูกแบนหรือถูกลบ โพสต์นี้ถูกปิดโดยอัตโนมัติ

ชื่อnaraton1
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต45
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่448
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ29-7-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
2-6-2012 23:24:33
ขอบคุณอย่างสูงครับ

ชื่อpeejee
ระดับผู้ดูแลเว็บบอร์ด
เพศ ไม่ระบ
เครดิต18573
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่313
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ8-7-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970

:สัตว์เลี้ยง:


หมู

12-6-2012 20:32:50
ขอบคุณมากนะครับคุณรอย เป็นกำลังให้ครับ{:18_661:}


ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

ปิด

เว็บมาสเตอร์แนะนำก่อนหน้า /1 ต่อไป

เก็บตะวันดอทเน็ตยินดีต้อนรับ
หากว่าท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
กรุณาล็อกอิน เข้าสู่ระบบ
แต่ถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้เป็น
สมาชิกกรุณา【สมัครสมาชิก】

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
การประยุกต์ใช้|รูปแบบข้อความล้วน|รายชื่อผู้กระทำผิดในเว็บนี้|Mobile|keptawan.net

GMT+7, 2-9-2014 13:41 , Processed in 0.192651 second(s), 37 queries .

Design by :น้ำเหนือ
Powered by Discuz! X3.2 R20140618, Rev.22

© 2001-2014 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้