[ซิงเกิ้ล] สุเทพ วงศ์กำแหง - เพลงบันทึกใหม่ 81 เพลง

[คัดลอกลิงก์]

ชื่อjek
ระดับสมาชิกระดับ 16
เพศ ไม่ระบ
เครดิต23780
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่3952
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ28-1-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 08:02:35
คำแนะนำ
            <media src="..\..\Desktop\81\รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส - คาวคำคน.mp3"/>
% m& z5 ], K) n9 m            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กรรมเก่า.mp3"/>
0 A  Q% e7 n* K8 M' g            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กฤษดาดอย.mp3"/>' H% u# [! ~3 U
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กล่อมขวัญ(ใหม่).mp3"/>
- {: L; [2 V7 v' U            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กลิ่นไม้แซมผม(ใหม่).mp3"/>
8 \5 U- q& M! w4 E2 o            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กว๊านพะเยา(ใหม่).mp3"/>0 _" A' b; a* {# H2 L  {" P4 F. m
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กอดเงาแก้เหงาใน(ใหม่).mp3"/>
, r! Y& F5 E$ ^+ W. D0 y            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กายเป็นของฉันใจนั้นโดนหลอก(ใหม่).mp3"/>
, g: c4 J/ u. o5 c* R            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - การคอยที่ไร้ค่า(ใหม่).mp3"/>! l) g0 _" q8 W
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ขวัญ(ใหม่).mp3"/>
9 \( L* a% ~' \/ |  p/ ~            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ขอพรจากสวรรค์.mp3"/>5 B! {/ _- w; t) @+ y
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ขอส่งกระแสจิต(ใหม่).mp3"/>
: ^& j& Z1 \; A0 Z; p            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนใจง่าย(ใหม่).mp3"/>4 N3 v) k9 J2 Y" L
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนใจเดิม(ใหม่).mp3"/>) G3 K  _' y5 c0 O
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนใจเย็น(ใหม่).mp3"/>
9 k/ `& \2 P/ }; T3 V            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนดีของชายเลว(ใหม่).mp3"/>
3 B9 ?, A  Z% p1 ]0 \6 }9 T; n8 E3 q: G            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนไม่อิ่มรัก.mp3"/>
) `: m1 E2 I6 r" r" C4 c: q            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คมจูบ(ใหม่).mp3"/>  l3 a3 w5 b6 C) u
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความรักกระพือปีก.mp3"/># _3 d! t9 H* J. }, Y; z
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความรักในมือเธอ.mp3"/>4 `8 q* F# ]: H7 U) k# I; X% U
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความหวัง(ใหม่).mp3"/>
0 W3 E$ i# h" t            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความหวังดีบทเวทีชีวิต(ใหม่).mp3"/>4 }3 e5 C8 T* x* @4 m# p
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ค่าของคน(ใหม่).mp3"/>7 O: j  |' U5 s/ [" `
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - โคมทองส่องใจ.mp3"/>( ]) m( x( {/ A, P) X2 o
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฆ่าเลือดเย็น(ใหม่).mp3"/>) l1 u1 N/ v6 T6 ^! u. v5 l$ o
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เงารัก(ใหม่).mp3"/>
. c& T+ p5 w' g) D* b* ?! }            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จงทำดี.mp3"/>5 g/ k8 G7 w2 B! o+ w4 E& T3 `
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จริงไหมเขาเรียกเธอว่ากากี(ใหม่).mp3"/>
' d5 K2 R  d4 \7 J' ^" x; x6 i; S            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จำเรียงรัก(ใหม่).mp3"/>$ Y# V1 w$ X! L3 C% {/ S; K
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จูบลา.mp3"/>* D4 r$ c  i! S
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ใจเธอหล่นหาย(หัวใจหล่นหาย-ใหม่).mp3"/>
: P1 [! b1 e; u' N0 G1 a            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ใจรัก(ใหม่).mp3"/>
# j/ e8 t! p9 @- ]$ L            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฉันยังเป็นโสด.mp3"/>% Z* O% B/ x2 J7 D
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เฉือนออกมาจากหัวใจ(ใหม่).mp3"/>
: [; r. {* h$ J            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชมน้อง(ใหม่).mp3"/>
+ r3 W% j" C5 T) U8 Y            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชั่วดีก็ลูกแม่.mp3"/>) h9 ]  b# I% I1 D/ H3 \
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชีวิตที่ถูกสาป(ใหม่).mp3"/>" O) W9 m. z# m, m2 J/ l
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชู้เชิงฝัน(ใหม่).mp3"/>9 R) H: D+ \1 C$ J8 a
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เชียงรายรำลึก(ใหม่).mp3"/>
. q" f+ @7 v$ J            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เชียงใหม่(ใหม่).mp3"/>. `$ R: X; u) ^4 I
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ดวงใจในฝัน.mp3"/># ~. U& W. H9 B
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ดอกฟ้าในมือโจร(ใหม่).mp3"/>
+ |: B8 k2 Y4 n            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ดอกไม้ป่า(ใหม่).mp3"/>: c, [. l8 K7 k) W0 Q7 I. \
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เดือนดวงเดียว(224ใหม่).mp3"/>
% V& a3 n5 i; @8 m1 t            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ตราบาป.mp3"/>% D! N; i4 V7 Z5 v: ?
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ต่างคนต่างไป(ใหม่).mp3"/>$ f# o4 R* i  v, d
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ตามรอยพระยุคลบาท(ใหม่).mp3"/>1 o, {* d* H0 P% X" F& {
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ใต้เงาจันทร์(๒).mp3"/>
) J; a6 g& t! ]3 O5 e/ e5 `; U( z5 P7 i            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ถวิลดวงใจ.mp3"/>+ q' }  a1 f* W
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ที่แสนซึ้งของฉัน(ใหม่).mp3"/>2 i+ y3 z# X% |$ I% G
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ที่แสนดีของฉัน(ใหม่).mp3"/># b5 L" I. w/ [6 d, s! v6 f" S1 f
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ทึ่งจริงๆ(ใหม่).mp3"/>8 S  i5 H: x, G% }4 P0 E
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ทุ่งรวงทอง(ใหม่).mp3"/>9 e9 G0 c3 Q) `$ \
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เทพเจ้าแห่งความระทม(ใหม่).mp3"/>
. \  \& \( G4 D8 M+ ^% f! m8 J            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เทพนรก.mp3"/>9 r) m7 A- m/ T, C: Z$ Z
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เทพบุตรผู้น่ารังเกียจ(ใหม่).mp3"/>8 t% X: S( `7 [9 f0 [+ q/ C3 z; s
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เท่านี้ก็ตรม(ใหม่).mp3"/>" X' L5 p( A6 N, R, @
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เธอรักฉันเมื่อมันสาย.mp3"/>0 W) {, a2 Z' Z& `7 n! u: y
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - นวลน้องนางไพร(ใหม่).mp3"/>
5 ~& w* s4 t! z            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - นางบาป.mp3"/>
' ^' d5 C" s8 ^2 t) K3 x2 N  |            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - นางพิมพ์ตัวจริง(ใหม่).mp3"/>
( j; ^. W: C# ?( f5 O6 c            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - น้ำตกสาริกา.mp3"/>- e: ]9 P& U% t- g' `& g4 J$ S: Q2 M
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - น้ำตาล น้ำตา.mp3"/>  w  I2 l7 `, a8 O, _* a4 y
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บทเพลงจากชีวิตจริง.mp3"/>) [* D) V% p) J, Q
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บัญชาสวาท(ใหม่).mp3"/>5 m  {0 E" q) o$ B/ F: j, ~9 C5 h' `* u
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บันทึกตอบดวงใจ(192).mp3"/>6 L$ ^8 g7 u) C$ Q
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บางปะกง.mp3"/>
4 B9 y* Q  A+ x9 V            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เบียร์แก้วสุดท้าย.mp3"/>8 W" m- ?3 Q7 F# t5 e9 B" o
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ผมคงไม่เลว(แผ่นอัศวิน-ค).mp3"/>5 P- X% S( h! |( C& }
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ผมและคุณ(ใหม่).mp3"/>
& f9 w6 H/ S9 D. O) x  R4 p: g            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ผิดทางรัก(ใหม่).mp3"/>) x5 N8 I) Z2 ]% P/ K- |$ A
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฝันถึงเธอ(ใหม่).mp3"/>% E( V. Y/ `' _% g& |2 X
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฝันมายา(ใหม่).mp3"/>
- p( }! H; h1 o6 l9 ?) q2 q! K            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฝันหวานของคนตื่น(ใหม่).mp3"/>7 C! H& o+ H" W
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พบแล้ว.mp3"/>
* S1 `; B; L# b5 i6 R$ y            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พระรัตนตรัย.mp3"/>7 y% {% w0 v/ q
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พรุ่งนี้จะต้องมีเมื่อวาน(ผ๓๓).mp3"/>2 @8 _. [" I% {# a1 Z
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พิมพ์ใจ.mp3"/>
4 ]  Q% U. d9 A$ D5 s            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พี่ผิดไปแล้ว(ทำนองเพลงจีน-ใหม่).mp3"/>8 g# h- v  S7 a' ]9 @
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เพชรร่วงจากดวงตา.mp3"/>
2 ]# N# G( a1 R/ v& I7 y8 z            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เพียงครั้งเดียว.mp3"/>
0 K2 c/ ]2 {  ]8 L3 y+ W# R# ^
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

% [% j/ G, a5 D2 k3 L  L- W+ w& N2 O
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

/ Z  R% u9 B- }$ F$ S& }5 ~$ z% o9 g5 X- X1 j! K7 [$ r3 I+ M" Z" ^

; B+ ~( Z" d: B: T( \/ G
- }2 G6 v+ `7 @6 L
 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  krabiman ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณค่ะ

  kikkok ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  มังกรทยานฟ้า ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  achaam ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2


ชื่อสายัณห์
ระดับสมาชิกระดับ 5
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2862
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่860
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ2-9-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 11:43:52
หลายเพลงที่ร้องใหม่ ชื่อไม่คุ็น แต่ดีมากครับนักร้องท่านนี้ถึงจะใหม่แต่เรื่องเสียงชัวร์แน่ๆ ขอบคุณครับ

ชื่อachaam
ระดับสมาชิกระดับ 16
เพศ ไม่ระบ
เครดิต13804
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่6022
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ14-4-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 18:56:31
แค่เห็นบทเพลงก็อื้งแล้วครับ หลาย ๆ บทเพลง4 T" C- f7 G5 T. m1 l6 P, E# U
เป็นเพลงเก่า หลาย ๆ บทเพลง เป็นเพลงใหม่
1 c4 j5 l# I5 H* Fและหลาย ๆ บทเพลง มีหลายเพลงในชื่อเดียวกัน
0 f: |9 A5 g& i/ o7 C: U! f6 @ไม่รู้ว่าเป็นเพลงไหน พาให้ต้องค้นหา ขอบคุณพี่) r0 [; P& E2 Y- B# e+ c) J1 {
เจ็ค มาก ๆ ครับ ที่เอื้อเฟื้อบทเพลงครูสุเทพ
( J  I- G8 I! h5 p- a, _- h$ Tศิลปินในดวงใจของผมครับ
; O1 J, _; ], u& P# d: z

ชื่อมิคกี้
ระดับสมาชิกระดับ 6
เพศ ไม่ระบ
เครดิต3884
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่4988
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ22-3-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 20:39:34
ในนี้มีเพลงที่น่าสนใจอยู่เพลงหนึ่ง...ชื่อ..."ขวัญ" $ @0 N! Q. Q, `" L5 F! l' F
ขอบคุณพี่เจ๊กครับ...

ชื่อมังกรทยานฟ้า
ระดับสมาชิกระดับ 5
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2863
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่1450
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ2-10-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 21:08:53
มาเยอะเลยนะครับคราวนี้ ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผม ขอรับไปสะสมด้วยคนนะครับ

ชื่อkikkok
ระดับสมาชิกระดับ 12
เพศ ไม่ระบ
เครดิต9639
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่8766
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ26-6-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 21:44:27
มาขอรับไปสะสมเป็นคนที่ 5 ค่ะ มีหลายเพลงไม่คุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่ ขอบคุณ คุณjekมากนะคะสำหรับเพลงของครูชุดใหญ่ 81 เพลง

ชื่อkrabiman
ระดับสมาชิกระดับ 13
เพศ ไม่ระบ
เครดิต10903
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่3028
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ27-12-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
7-9-2013 23:35:24
เพลงสุเทพชุดใหญ่ มีประมาณ 10เพลงที่ยังไม่มี ต้องขอเก็บสะสม ขอขอบคุณท่านjekมากครับ

ชื่อseries80
ระดับสมาชิกระดับ 2
เพศ ไม่ระบ
เครดิต383
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่14066
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ30-8-2013
ใช้ล่าสุด1-1-1970
8-9-2013 19:40:55
ขอบคุณพี่jekมากครับ หลายๆเพลงยังไม่เคยฟังเลยแต่ก็เชื่อว่าไพเราะแน่นอน ขออนุญาตโหลดไปฟังหน่อยนะครับ

ชื่อnee
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต62
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่14149
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ5-9-2013
ใช้ล่าสุด1-1-1970
25-9-2013 22:40:27
ชอบเพลงของสุเทพมากเลยค่ะ  ขอบคุณที่แบ่งปันนะค่ะ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

Mobile | รูปแบบข้อความล้วน | keptawan.net

GMT+7, 28-5-2015 18:49 , Processed in 0.174873 second(s), 19 queries .

Copyright © 2012 Design by keptawan.net | Edited by Water-North

Powered by Discuz! X3.2  Official Release Date: 20141225

ขึ้นไปด้านบน