[ซิงเกิ้ล] สุเทพ วงศ์กำแหง - เพลงบันทึกใหม่ 81 เพลง

[คัดลอกลิงก์]

ชื่อjek
ระดับสมาชิกระดับ 16
เพศ ไม่ระบ
เครดิต23763
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่3952
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ28-1-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 08:02:35
คำแนะนำ
            <media src="..\..\Desktop\81\รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส - คาวคำคน.mp3"/>
! I4 q: E2 D) S$ _8 Z            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กรรมเก่า.mp3"/>
) ?/ I4 t- P1 q/ R; I# j            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กฤษดาดอย.mp3"/>
3 ?) [: @' x: z7 F6 X% l            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กล่อมขวัญ(ใหม่).mp3"/>) U. ]% Y3 U% |
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กลิ่นไม้แซมผม(ใหม่).mp3"/>9 B) y* ]8 S; A
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กว๊านพะเยา(ใหม่).mp3"/>, n; B$ m8 V5 M1 l& l/ m2 n7 H! ?
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กอดเงาแก้เหงาใน(ใหม่).mp3"/>2 F' f& y  }, S& B
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กายเป็นของฉันใจนั้นโดนหลอก(ใหม่).mp3"/>' p7 I: G. U: O: i* L; m' [
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - การคอยที่ไร้ค่า(ใหม่).mp3"/>" k/ j7 B. k( N
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ขวัญ(ใหม่).mp3"/>, Z# e! i* E3 [% i
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ขอพรจากสวรรค์.mp3"/>: a4 A( D7 g- o2 T" ]" L5 Q
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ขอส่งกระแสจิต(ใหม่).mp3"/>
: m# p, d1 C: s- Y            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนใจง่าย(ใหม่).mp3"/>
; G3 J+ Y" B# f' e; M, k% {- r8 h            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนใจเดิม(ใหม่).mp3"/>
" Z' c& b: g/ v8 D! F: J6 N            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนใจเย็น(ใหม่).mp3"/>
  m0 s# l% ?$ j. C  P' n            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนดีของชายเลว(ใหม่).mp3"/>/ H3 u& f. F# o
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนไม่อิ่มรัก.mp3"/>
9 K# D5 Q3 E  F/ T# u; e$ |5 |0 I            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คมจูบ(ใหม่).mp3"/>$ a4 i) [. w1 r  ?
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความรักกระพือปีก.mp3"/>7 c/ ~6 t/ w3 e
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความรักในมือเธอ.mp3"/>
- j. l9 g% i9 l            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความหวัง(ใหม่).mp3"/>
* Y, K' k' f; `2 o/ T# z% |            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความหวังดีบทเวทีชีวิต(ใหม่).mp3"/>3 J6 q" o  s; |" ^8 C
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ค่าของคน(ใหม่).mp3"/>3 J: {7 s  Z& o' x
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - โคมทองส่องใจ.mp3"/>  @* v3 X0 U8 C
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฆ่าเลือดเย็น(ใหม่).mp3"/>
$ [7 L" f# D# Y            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เงารัก(ใหม่).mp3"/>6 _; K6 t# D9 r8 t( c( S7 q4 I
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จงทำดี.mp3"/>
+ |% x  @0 _' O- E            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จริงไหมเขาเรียกเธอว่ากากี(ใหม่).mp3"/>
& O3 Y$ @# |. P! v            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จำเรียงรัก(ใหม่).mp3"/>! z: X' P$ P; l' x- C+ `
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จูบลา.mp3"/>
; H- y$ Y3 q7 e! b* x2 Q- d            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ใจเธอหล่นหาย(หัวใจหล่นหาย-ใหม่).mp3"/>3 w6 u6 R( r7 B' g% j3 m
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ใจรัก(ใหม่).mp3"/>$ B$ T; i  V  d6 [- }$ `* _" V
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฉันยังเป็นโสด.mp3"/>
2 t! y4 Y% v$ G6 k( S" @            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เฉือนออกมาจากหัวใจ(ใหม่).mp3"/>
9 p% g  R8 ]& q- u/ p            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชมน้อง(ใหม่).mp3"/>
4 K1 f, j  Z* L( a            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชั่วดีก็ลูกแม่.mp3"/>1 |& n  @3 J4 u1 @; ^6 g+ B
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชีวิตที่ถูกสาป(ใหม่).mp3"/>( Z: n% o( J7 L/ p: |: a
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชู้เชิงฝัน(ใหม่).mp3"/>7 D, y) G5 m9 O& ?# {
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เชียงรายรำลึก(ใหม่).mp3"/>; @; L. \' W! n1 }- g/ u
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เชียงใหม่(ใหม่).mp3"/>7 H4 O, @. @8 x& F* s, d
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ดวงใจในฝัน.mp3"/>% a4 l2 U! e( F! F
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ดอกฟ้าในมือโจร(ใหม่).mp3"/>
  x1 [; z/ T8 b# S1 t& k. m% O            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ดอกไม้ป่า(ใหม่).mp3"/>3 [1 D$ a6 S% ]; ?/ J( S; Y3 H
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เดือนดวงเดียว(224ใหม่).mp3"/>* a5 G  M7 d5 c
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ตราบาป.mp3"/># D- G) W2 `. g$ c
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ต่างคนต่างไป(ใหม่).mp3"/>
4 y8 e( b+ _; s4 W- Q$ v/ x            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ตามรอยพระยุคลบาท(ใหม่).mp3"/>
$ R) D5 H& ?2 ~8 x' C  [            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ใต้เงาจันทร์(๒).mp3"/>
  c$ `5 b; A, [7 E, T9 |            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ถวิลดวงใจ.mp3"/>& `( V, Y" x5 V. a) Q9 N
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ที่แสนซึ้งของฉัน(ใหม่).mp3"/>
$ ^, A- t' @0 {& q0 b. ]            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ที่แสนดีของฉัน(ใหม่).mp3"/>
( p6 ?! S: p6 i+ J- Z% W( j            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ทึ่งจริงๆ(ใหม่).mp3"/>
* ?# g' H2 o: i# g- J/ L7 |/ z            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ทุ่งรวงทอง(ใหม่).mp3"/>- {; e" b2 z- T) N* E2 ~
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เทพเจ้าแห่งความระทม(ใหม่).mp3"/>/ E8 R* w1 T1 \6 I' m9 R7 H' m
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เทพนรก.mp3"/>
+ o; D4 e, r4 K. j9 ^- I! F; `1 W5 U+ Y            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เทพบุตรผู้น่ารังเกียจ(ใหม่).mp3"/>
1 _9 U5 c$ N9 ?0 n+ `% [3 }3 Z1 k" c            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เท่านี้ก็ตรม(ใหม่).mp3"/>
3 q" {8 \' ^' p: {' {0 n$ i            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เธอรักฉันเมื่อมันสาย.mp3"/>
4 h0 ~8 P4 d3 e5 d2 R5 ~. v            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - นวลน้องนางไพร(ใหม่).mp3"/>
1 Q1 c. P# X6 E: |7 ~) \* V. T            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - นางบาป.mp3"/>( O4 e1 J  c& k; B3 r5 m4 R
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - นางพิมพ์ตัวจริง(ใหม่).mp3"/># u0 M5 O+ M( H6 j5 x$ V7 `
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - น้ำตกสาริกา.mp3"/>
) i# K5 D! [8 h6 l8 ]8 \' o            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - น้ำตาล น้ำตา.mp3"/>8 n2 W4 ^3 t* c. b
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บทเพลงจากชีวิตจริง.mp3"/>
& p! W0 k+ i4 X. y0 |7 P2 N            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บัญชาสวาท(ใหม่).mp3"/>8 X# P4 n5 Y' r; z8 U
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บันทึกตอบดวงใจ(192).mp3"/>
) H4 @+ e4 G& b  w- m$ b$ G' N: C% m            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บางปะกง.mp3"/>
' u8 r/ s) q$ R, Z$ \2 j' b# e            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เบียร์แก้วสุดท้าย.mp3"/>
& U, |# T$ N% K# x            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ผมคงไม่เลว(แผ่นอัศวิน-ค).mp3"/>9 K& ?- B" ~8 V& w" W: F/ g
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ผมและคุณ(ใหม่).mp3"/>
$ k( K; w1 ]/ a2 J. n% L            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ผิดทางรัก(ใหม่).mp3"/>* o% P1 C% t! s4 A* b
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฝันถึงเธอ(ใหม่).mp3"/>. s5 P+ L3 w& B4 O, b% e
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฝันมายา(ใหม่).mp3"/>
" a7 d- t) L4 z/ U( M            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฝันหวานของคนตื่น(ใหม่).mp3"/>
) V2 S3 ~1 e0 ?" Y0 n3 y            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พบแล้ว.mp3"/>
  p- _- e/ S0 K* F            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พระรัตนตรัย.mp3"/>$ q) h6 i% F% M/ @
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พรุ่งนี้จะต้องมีเมื่อวาน(ผ๓๓).mp3"/>& t( b: l. A) |, w* h' Z# [$ J, c0 f
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พิมพ์ใจ.mp3"/>* i, @$ M; i5 n
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พี่ผิดไปแล้ว(ทำนองเพลงจีน-ใหม่).mp3"/>
/ L' O- K4 F/ D  J            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เพชรร่วงจากดวงตา.mp3"/>
  j3 e1 d; _0 q            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เพียงครั้งเดียว.mp3"/>+ u6 Z6 M! G" p4 U
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
! S9 v/ ~% z) T0 O1 \
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

' i) Q8 m( P+ i' N) \3 N+ O. Z, P  X5 l+ }$ W8 d' T  u( F+ d. J
% F0 ^( U5 Q# Z
% q" t& v& C; e- v( `+ d/ z- M
 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  krabiman ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณค่ะ

  kikkok ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  มังกรทยานฟ้า ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  achaam ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2


ชื่อสายัณห์
ระดับสมาชิกระดับ 5
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2863
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่860
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ2-9-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 11:43:52
หลายเพลงที่ร้องใหม่ ชื่อไม่คุ็น แต่ดีมากครับนักร้องท่านนี้ถึงจะใหม่แต่เรื่องเสียงชัวร์แน่ๆ ขอบคุณครับ

ชื่อachaam
ระดับสมาชิกระดับ 16
เพศ ไม่ระบ
เครดิต13801
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่6022
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ14-4-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 18:56:31
แค่เห็นบทเพลงก็อื้งแล้วครับ หลาย ๆ บทเพลง
% [' W$ n6 T0 e/ [เป็นเพลงเก่า หลาย ๆ บทเพลง เป็นเพลงใหม่0 K2 \0 M0 H* @0 x$ q4 v
และหลาย ๆ บทเพลง มีหลายเพลงในชื่อเดียวกัน
! B6 F7 Z% u) b2 f. g  Z) sไม่รู้ว่าเป็นเพลงไหน พาให้ต้องค้นหา ขอบคุณพี่
' m8 t! s6 S) y6 _% u; n+ |เจ็ค มาก ๆ ครับ ที่เอื้อเฟื้อบทเพลงครูสุเทพ5 ?2 B& T0 W% ?( ]2 n8 l
ศิลปินในดวงใจของผมครับ
3 n5 `) r  W4 g' N$ X/ A* p

ชื่อมิคกี้
ระดับสมาชิกระดับ 6
เพศ ไม่ระบ
เครดิต3860
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่4988
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ22-3-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 20:39:34
ในนี้มีเพลงที่น่าสนใจอยู่เพลงหนึ่ง...ชื่อ..."ขวัญ" + d) S, k) z1 n8 Z, ?
ขอบคุณพี่เจ๊กครับ...

ชื่อมังกรทยานฟ้า
ระดับสมาชิกระดับ 5
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2852
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่1450
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ2-10-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 21:08:53
มาเยอะเลยนะครับคราวนี้ ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผม ขอรับไปสะสมด้วยคนนะครับ

ชื่อkikkok
ระดับสมาชิกระดับ 12
เพศ ไม่ระบ
เครดิต9632
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่8766
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ26-6-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 21:44:27
มาขอรับไปสะสมเป็นคนที่ 5 ค่ะ มีหลายเพลงไม่คุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่ ขอบคุณ คุณjekมากนะคะสำหรับเพลงของครูชุดใหญ่ 81 เพลง

ชื่อkrabiman
ระดับสมาชิกระดับ 13
เพศ ไม่ระบ
เครดิต10816
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่3028
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ27-12-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
7-9-2013 23:35:24
เพลงสุเทพชุดใหญ่ มีประมาณ 10เพลงที่ยังไม่มี ต้องขอเก็บสะสม ขอขอบคุณท่านjekมากครับ

ชื่อseries80
ระดับสมาชิกระดับ 2
เพศ ไม่ระบ
เครดิต383
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่14066
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ30-8-2013
ใช้ล่าสุด1-1-1970
8-9-2013 19:40:55
ขอบคุณพี่jekมากครับ หลายๆเพลงยังไม่เคยฟังเลยแต่ก็เชื่อว่าไพเราะแน่นอน ขออนุญาตโหลดไปฟังหน่อยนะครับ

ชื่อnee
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต62
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่14149
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ5-9-2013
ใช้ล่าสุด1-1-1970
25-9-2013 22:40:27
ชอบเพลงของสุเทพมากเลยค่ะ  ขอบคุณที่แบ่งปันนะค่ะ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

รายละเอียดเครดิต

Mobile | รูปแบบข้อความล้วน | keptawan.net

GMT+7, 28-4-2015 13:45 , Processed in 0.059922 second(s), 19 queries .

Copyright © 2012 Design by keptawan.net | Edited by Water-North

Powered by Discuz! X3.2  Official Release Date: 20141225

ขึ้นไปด้านบน