[ซิงเกิ้ล] สุเทพ วงศ์กำแหง - เพลงบันทึกใหม่ 81 เพลง

[คัดลอกลิงก์]

ชื่อjek
ระดับสมาชิกระดับ 16
เพศ ไม่ระบ
เครดิต23514
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่3952
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ28-1-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 08:02:35
คำแนะนำ
            <media src="..\..\Desktop\81\รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส - คาวคำคน.mp3"/>" x4 w" U8 o% |3 `4 v1 @/ j! W
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กรรมเก่า.mp3"/>
$ ]; ^" w  f6 c5 N& e- q. {            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กฤษดาดอย.mp3"/>
8 Y/ R4 `( h+ D3 ?# t            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กล่อมขวัญ(ใหม่).mp3"/>
' l# @4 A- k+ G5 X' _& k( F% d            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กลิ่นไม้แซมผม(ใหม่).mp3"/>6 I" f) M% n: q
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กว๊านพะเยา(ใหม่).mp3"/>9 K) w* X8 c# k
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กอดเงาแก้เหงาใน(ใหม่).mp3"/>
3 f7 |( w& F, ?, s9 X            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กายเป็นของฉันใจนั้นโดนหลอก(ใหม่).mp3"/>
$ {' p$ g, u- K! l7 s  X; [            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - การคอยที่ไร้ค่า(ใหม่).mp3"/>
" P: u/ M- z3 L$ g) j; G8 i            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ขวัญ(ใหม่).mp3"/>
: f+ _% `/ N* n9 ~5 a            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ขอพรจากสวรรค์.mp3"/>$ G4 f- Y2 d+ q( u  q. d9 p
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ขอส่งกระแสจิต(ใหม่).mp3"/>
" z0 U' E, e9 J# K            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนใจง่าย(ใหม่).mp3"/>: X+ V6 \# R& M* l( a3 e
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนใจเดิม(ใหม่).mp3"/>8 }, F1 ]% @, U8 \6 n
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนใจเย็น(ใหม่).mp3"/>9 m& `1 X" \+ ?! r: ?, Z" C5 [
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนดีของชายเลว(ใหม่).mp3"/>
# P6 `' ~" S; e5 R1 v2 R5 `- d- i8 Z2 S            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนไม่อิ่มรัก.mp3"/>
/ a  ~$ H' Y; Q& Q$ S+ V# }            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คมจูบ(ใหม่).mp3"/>
$ V% G4 |& R+ f0 K' r3 G- j            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความรักกระพือปีก.mp3"/>. C( O$ w6 S: W& z/ Q
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความรักในมือเธอ.mp3"/>
) ^4 i7 k: J' M" D% D            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความหวัง(ใหม่).mp3"/>' Z3 n6 ^+ r9 `  \
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความหวังดีบทเวทีชีวิต(ใหม่).mp3"/>
% D2 v6 N. E3 G% d, o* T            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ค่าของคน(ใหม่).mp3"/>
. s# ~1 X1 a2 k. u( S. y! {            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - โคมทองส่องใจ.mp3"/>
& d7 O& N, ~. I+ A2 T6 {            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฆ่าเลือดเย็น(ใหม่).mp3"/>
# E9 X8 G3 U4 Z& x& ?# P            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เงารัก(ใหม่).mp3"/>+ c2 r2 `% m/ _( U
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จงทำดี.mp3"/>
* Q1 Q- x" a' V+ Z            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จริงไหมเขาเรียกเธอว่ากากี(ใหม่).mp3"/>8 M: ~+ ~! O2 Y* m5 ]
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จำเรียงรัก(ใหม่).mp3"/>
% s7 R/ E1 R  m7 D9 ]$ l            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จูบลา.mp3"/>: H# m( k( M9 o6 H2 {/ V- i" Y
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ใจเธอหล่นหาย(หัวใจหล่นหาย-ใหม่).mp3"/>
: ]7 I( B9 h; S4 W            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ใจรัก(ใหม่).mp3"/>
( w9 y& Z: _  u( ?  n$ w            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฉันยังเป็นโสด.mp3"/>2 B$ P5 F; t8 J
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เฉือนออกมาจากหัวใจ(ใหม่).mp3"/># _' b1 @- I  ~
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชมน้อง(ใหม่).mp3"/>
- N$ x$ S3 E# t' ]. ~) `            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชั่วดีก็ลูกแม่.mp3"/>
1 R3 z2 N! w" {            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชีวิตที่ถูกสาป(ใหม่).mp3"/>
3 U6 f* Q  o3 J* `  O3 M5 ^0 S% [            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชู้เชิงฝัน(ใหม่).mp3"/>
( @& M6 F' I; }+ B# k4 k6 i! ^0 B1 [            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เชียงรายรำลึก(ใหม่).mp3"/>4 f/ Q! A! l& j, I% P1 V
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เชียงใหม่(ใหม่).mp3"/>) s9 O' P) ^$ R- C8 q- A
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ดวงใจในฝัน.mp3"/>& H4 i; v; l6 c3 F5 f& q9 u  U6 q
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ดอกฟ้าในมือโจร(ใหม่).mp3"/>
& d9 G9 N% ?' Q) _2 F, K+ r- T4 d            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ดอกไม้ป่า(ใหม่).mp3"/>+ m5 O6 ~' `! o5 l
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เดือนดวงเดียว(224ใหม่).mp3"/>
" Y+ @) w+ z$ ~: B% ]$ u* H            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ตราบาป.mp3"/>  j+ c! q7 q, s6 m" w+ ?- M$ s5 H
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ต่างคนต่างไป(ใหม่).mp3"/>7 i" ~- J& X( i7 g/ }2 [' m
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ตามรอยพระยุคลบาท(ใหม่).mp3"/>
( n, G+ l% `' p: S& _: n            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ใต้เงาจันทร์(๒).mp3"/>
  l  |8 G! d9 r  d" _$ K            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ถวิลดวงใจ.mp3"/>
* O* T7 v) x2 O) \. \' ^& \            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ที่แสนซึ้งของฉัน(ใหม่).mp3"/>4 ?6 E5 E/ B- ~' G5 Z4 H2 O) \% c
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ที่แสนดีของฉัน(ใหม่).mp3"/>6 ]! h8 v) d5 _( g, u, R7 [8 ~8 \
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ทึ่งจริงๆ(ใหม่).mp3"/>9 ~+ [. g, I$ U9 Z' \. }
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ทุ่งรวงทอง(ใหม่).mp3"/>5 X8 ^0 u. A, J8 Z
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เทพเจ้าแห่งความระทม(ใหม่).mp3"/>' N' m+ \+ ~# h$ L3 b5 k
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เทพนรก.mp3"/>' y( m/ [9 T# H% X$ q/ ~
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เทพบุตรผู้น่ารังเกียจ(ใหม่).mp3"/>
  i5 N7 i0 S9 h5 V+ m, S            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เท่านี้ก็ตรม(ใหม่).mp3"/>
/ \% N* U, O. z9 A3 r: }            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เธอรักฉันเมื่อมันสาย.mp3"/>1 w0 A% b, D5 W/ I2 o* E
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - นวลน้องนางไพร(ใหม่).mp3"/>. `4 V+ O  E* [; |, Y  V7 H
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - นางบาป.mp3"/>
* T  D8 `+ J% _- x  `            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - นางพิมพ์ตัวจริง(ใหม่).mp3"/>) i2 c4 d1 L2 X, [! s) ~5 @, }
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - น้ำตกสาริกา.mp3"/>
6 [1 H  y: S/ g            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - น้ำตาล น้ำตา.mp3"/>
# T3 `- D8 e4 T9 D1 V2 P" b            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บทเพลงจากชีวิตจริง.mp3"/>) j" T2 G/ \! W5 S! @' a' W
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บัญชาสวาท(ใหม่).mp3"/>
  I, B, M, _8 C            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บันทึกตอบดวงใจ(192).mp3"/>1 R9 {/ L* ~5 A! a" @
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บางปะกง.mp3"/>
% g! z) |9 U1 C, b2 `( H; N  x            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เบียร์แก้วสุดท้าย.mp3"/>5 k9 W( ?0 I: C  V9 B: r
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ผมคงไม่เลว(แผ่นอัศวิน-ค).mp3"/>
$ \3 P; R+ h: }, G' x5 r. A5 A& d            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ผมและคุณ(ใหม่).mp3"/>
+ Z9 P/ r) R4 ~) v/ \' t2 p$ D            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ผิดทางรัก(ใหม่).mp3"/>
& P, S8 ?/ B6 ~7 {/ d* @            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฝันถึงเธอ(ใหม่).mp3"/>
+ ?4 ~4 z6 L2 q9 _            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฝันมายา(ใหม่).mp3"/>! e9 d# e- _- V, I4 o  P( \( _2 Q
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฝันหวานของคนตื่น(ใหม่).mp3"/>3 b/ V  y  u3 ]% Z9 S1 E6 t
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พบแล้ว.mp3"/>4 k0 Y0 Z0 P5 h* }5 q
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พระรัตนตรัย.mp3"/>( X' Q, D# b! u  u2 n6 b2 s
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พรุ่งนี้จะต้องมีเมื่อวาน(ผ๓๓).mp3"/>
; `  o* ]5 ^- G, a, q            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พิมพ์ใจ.mp3"/>
" G  }1 f3 @7 C* y% I# c  s( |            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พี่ผิดไปแล้ว(ทำนองเพลงจีน-ใหม่).mp3"/>
5 `' ]6 t5 \  e9 Z            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เพชรร่วงจากดวงตา.mp3"/>
! }- _, T' i6 p9 P" K            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เพียงครั้งเดียว.mp3"/>
0 c3 @: B" P. y, `
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

: O+ W. [8 a  ~$ G/ `
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
4 y: `% l2 R& k1 I! d. ~. _
+ R+ p) P7 }* S5 i" r/ s  v
/ E3 k/ Z9 e$ G; J$ Y- f% s7 s

! z/ z9 n7 ]6 t( X' f- x

เก็บตะวันดอทเน็ต - ท่านยอมรับมันได้ไหม1,กฎระเบียบของเว็บเก็บตะวันดอทเน็ต ไม่ได้มีไว้กักขังหรือปิดกั้นทางความคิด แต่มีไว้เพื่อเป็นกรอบป้องกันความวุ่นวาย
2,หากท่านยอมรับกฏระเบียบของเว็บเก็บตะวันดอทเน็ตไม่ได้ ก็โปรดจงล็อกเอ้าออกจากระบบเพราะเราจะสงวนพื้นที่ส่วนนี้ไว้ให้ท่านอื่นที่ยอมรับได้
3,จะโพสต์อะไรก็ตามบนเว็บเก็บตะวันดอทเน็ต พยายามอย่าให้เว็บ เก็บตะวันดอทเน็ตตกอยู่ในความสี่ยง
4,ทุกกระทู้ ทุกความคิดเห็น จะถูกส่งขึ้นระบบ และแสดงโดยอัตโนมัติ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านหรือตัดสินใจด้วยตัวเอง
5,ผู้ดูแลเก็บตะวันดอทเน็ตสามารถจัดการกับโพสต์หรือความคิดเห็นของท่านได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6,การตัดสินของ ADMIN และผู้ดูแลถือเป็นที่สิ้นสุด

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  krabiman ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณค่ะ

  kikkok ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  มังกรทยานฟ้า ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  achaam ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2


ชื่อสายัณห์
ระดับสมาชิกระดับ 5
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2862
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่860
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ2-9-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 11:43:52
หลายเพลงที่ร้องใหม่ ชื่อไม่คุ็น แต่ดีมากครับนักร้องท่านนี้ถึงจะใหม่แต่เรื่องเสียงชัวร์แน่ๆ ขอบคุณครับ

ชื่อachaam
ระดับสมาชิกระดับ 16
เพศ ไม่ระบ
เครดิต13787
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่6022
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ14-4-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 18:56:31
แค่เห็นบทเพลงก็อื้งแล้วครับ หลาย ๆ บทเพลง8 }- {6 f) W) x+ H3 V* j
เป็นเพลงเก่า หลาย ๆ บทเพลง เป็นเพลงใหม่6 P* h" c0 t. _
และหลาย ๆ บทเพลง มีหลายเพลงในชื่อเดียวกัน
, Z$ }- @' Z7 X+ I8 Tไม่รู้ว่าเป็นเพลงไหน พาให้ต้องค้นหา ขอบคุณพี่
$ O$ p: r2 P2 n0 R9 l( o; ~7 Uเจ็ค มาก ๆ ครับ ที่เอื้อเฟื้อบทเพลงครูสุเทพ) b! Q- B; c: W+ e, p
ศิลปินในดวงใจของผมครับ, a9 l- }1 t7 n2 R2 q

ชื่อมิคกี้
ระดับสมาชิกระดับ 6
เพศ ไม่ระบ
เครดิต3860
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่4988
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ22-3-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 20:39:34
ในนี้มีเพลงที่น่าสนใจอยู่เพลงหนึ่ง...ชื่อ..."ขวัญ" 6 F( P! |/ Y9 v$ N& W2 x
ขอบคุณพี่เจ๊กครับ...

ชื่อมังกรทยานฟ้า
ระดับสมาชิกระดับ 5
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2825
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่1450
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ2-10-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 21:08:53
มาเยอะเลยนะครับคราวนี้ ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผม ขอรับไปสะสมด้วยคนนะครับ

ชื่อkikkok
ระดับสมาชิกระดับ 12
เพศ ไม่ระบ
เครดิต9565
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่8766
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ26-6-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 21:44:27
มาขอรับไปสะสมเป็นคนที่ 5 ค่ะ มีหลายเพลงไม่คุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่ ขอบคุณ คุณjekมากนะคะสำหรับเพลงของครูชุดใหญ่ 81 เพลง

ชื่อkrabiman
ระดับสมาชิกระดับ 13
เพศ ไม่ระบ
เครดิต10540
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่3028
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ27-12-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
7-9-2013 23:35:24 | Firefox 23.0| Windows 7 x64 Edition
เพลงสุเทพชุดใหญ่ มีประมาณ 10เพลงที่ยังไม่มี ต้องขอเก็บสะสม ขอขอบคุณท่านjekมากครับ

ชื่อseries80
ระดับสมาชิกระดับ 2
เพศ ไม่ระบ
เครดิต367
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่14066
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ30-8-2013
ใช้ล่าสุด1-1-1970
8-9-2013 19:40:55 | Internet Explorer 8.0| Windows XP
ขอบคุณพี่jekมากครับ หลายๆเพลงยังไม่เคยฟังเลยแต่ก็เชื่อว่าไพเราะแน่นอน ขออนุญาตโหลดไปฟังหน่อยนะครับ

ชื่อnee
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต62
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่14149
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ5-9-2013
ใช้ล่าสุด1-1-1970
25-9-2013 22:40:27 | Google Chrome 29.0.1547.76| Windows 7
ชอบเพลงของสุเทพมากเลยค่ะ  ขอบคุณที่แบ่งปันนะค่ะ


ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

ปิด

เว็บมาสเตอร์แนะนำก่อนหน้า /1 ต่อไป

เก็บตะวันดอทเน็ตยินดีต้อนรับ
หากว่าท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
กรุณาล็อกอิน เข้าสู่ระบบ
แต่ถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้เป็น
สมาชิกกรุณา【สมัครสมาชิก】

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
การประยุกต์ใช้|รูปแบบข้อความล้วน|รายชื่อผู้กระทำผิดในเว็บนี้|Mobile|keptawan.net

GMT+7, 2-9-2014 01:31 , Processed in 0.269456 second(s), 39 queries .

Design by :น้ำเหนือ
Powered by Discuz! X3.2 R20140618, Rev.22

© 2001-2014 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้