[ซิงเกิ้ล] สุเทพ วงศ์กำแหง - เพลงบันทึกใหม่ 81 เพลง

[คัดลอกลิงก์]

ชื่อjek
ระดับสมาชิกระดับ 16
เพศ ไม่ระบ
เครดิต24047
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่3952
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ28-1-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 08:02:35
คำแนะนำ
            <media src="..\..\Desktop\81\รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส - คาวคำคน.mp3"/>
  h) p' N! C$ V+ T$ X# o            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กรรมเก่า.mp3"/>
, S* b4 T4 R; d: D% G9 U2 |            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กฤษดาดอย.mp3"/>5 X1 A7 x3 o$ u- q/ K# q
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กล่อมขวัญ(ใหม่).mp3"/>- S' |5 M( u, T3 Y) Z& E. @1 t" k
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กลิ่นไม้แซมผม(ใหม่).mp3"/>
# B% F. e' K6 I) U5 r9 f) y, a" _! b            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กว๊านพะเยา(ใหม่).mp3"/>; M* H. x1 w1 [/ ~0 ]% d
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กอดเงาแก้เหงาใน(ใหม่).mp3"/>
8 W. I, j) A# M! ]5 C            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กายเป็นของฉันใจนั้นโดนหลอก(ใหม่).mp3"/>
. U0 ]' C' b9 K( e3 v- y" U$ f5 p            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - การคอยที่ไร้ค่า(ใหม่).mp3"/>( H" j$ s0 v+ e7 ^) m1 D2 Z( O' k
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ขวัญ(ใหม่).mp3"/>: X3 W+ J- N4 G2 _' u
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ขอพรจากสวรรค์.mp3"/>8 e7 Z- H2 N& E
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ขอส่งกระแสจิต(ใหม่).mp3"/>
5 {: k$ x5 p* P, q4 @  |            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนใจง่าย(ใหม่).mp3"/>' X1 X2 V5 C. {" d: J3 `" e3 b1 }$ h
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนใจเดิม(ใหม่).mp3"/>
) u/ \- t6 x( E) f  i/ D' V            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนใจเย็น(ใหม่).mp3"/>
7 ?# Z/ h' w. N. l) g            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนดีของชายเลว(ใหม่).mp3"/>" {: Q6 p1 \: P  w. M7 ]
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนไม่อิ่มรัก.mp3"/>! a) M- ]# T9 B. z4 V
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คมจูบ(ใหม่).mp3"/>! r: h$ O4 y: I) y; A% g
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความรักกระพือปีก.mp3"/>
* p$ M- `0 @' b0 i6 R            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความรักในมือเธอ.mp3"/>
, j7 D7 N8 D! f6 u            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความหวัง(ใหม่).mp3"/>
. N+ F  F8 A4 s- P% s4 d: L            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความหวังดีบทเวทีชีวิต(ใหม่).mp3"/>  U, n( p+ w% M* |
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ค่าของคน(ใหม่).mp3"/>
# V0 i8 I$ }. c. H; ~            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - โคมทองส่องใจ.mp3"/>' X$ ]+ {1 d+ J. ^8 o9 P
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฆ่าเลือดเย็น(ใหม่).mp3"/>1 c  q  P6 U* s/ O* Z
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เงารัก(ใหม่).mp3"/>
) q7 ^+ x( d0 i+ b( o            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จงทำดี.mp3"/>" @9 ^& \) q; x6 i9 o
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จริงไหมเขาเรียกเธอว่ากากี(ใหม่).mp3"/>
* S1 f: h# M2 L" {4 x            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จำเรียงรัก(ใหม่).mp3"/>
1 p9 Q3 ]+ a  r% f/ m' ~" ~$ M            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จูบลา.mp3"/>
. j) {2 g' p2 T            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ใจเธอหล่นหาย(หัวใจหล่นหาย-ใหม่).mp3"/>
6 ?1 F+ c' m% u- g' Z6 y            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ใจรัก(ใหม่).mp3"/>5 t! e8 u6 X: J! n6 Y
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฉันยังเป็นโสด.mp3"/>5 q/ o( O4 I1 }( F: w9 {7 `
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เฉือนออกมาจากหัวใจ(ใหม่).mp3"/>
# t7 |) l1 j5 G# i( O            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชมน้อง(ใหม่).mp3"/>
$ t$ s! S1 A( W8 e! ?            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชั่วดีก็ลูกแม่.mp3"/>3 i; C! u1 |$ E
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชีวิตที่ถูกสาป(ใหม่).mp3"/>* M4 c* _4 [" c
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชู้เชิงฝัน(ใหม่).mp3"/>: ^- E& f0 ~3 H# q+ {2 A
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เชียงรายรำลึก(ใหม่).mp3"/>
0 S  w" A. V9 ~- f# K0 U& i; o            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เชียงใหม่(ใหม่).mp3"/>
5 m" H2 y* e5 g$ S+ r& F* s: D/ F            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ดวงใจในฝัน.mp3"/>$ R( y4 X5 |, [8 k' u
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ดอกฟ้าในมือโจร(ใหม่).mp3"/>% e# p- l: ?2 d
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ดอกไม้ป่า(ใหม่).mp3"/>: r5 B5 [* _( t* \+ p
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เดือนดวงเดียว(224ใหม่).mp3"/>
/ ~) k3 V  n; Y$ \& J' C, _            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ตราบาป.mp3"/>( i3 s" }- Y7 {( K& f5 `0 ?0 {8 p
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ต่างคนต่างไป(ใหม่).mp3"/>, ]. {, x( P# x: V" O3 o
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ตามรอยพระยุคลบาท(ใหม่).mp3"/>4 a0 a4 Z, [- H8 U9 L
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ใต้เงาจันทร์(๒).mp3"/>
) Q( }$ \, F) V* Q            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ถวิลดวงใจ.mp3"/>1 _" l! ]: [. H0 \# E
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ที่แสนซึ้งของฉัน(ใหม่).mp3"/>2 y2 b$ g* T5 @  ~( c# H3 b
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ที่แสนดีของฉัน(ใหม่).mp3"/>* a$ v; F( a$ x: m' V; \" R: H
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ทึ่งจริงๆ(ใหม่).mp3"/>4 b; p+ L' E8 _. d5 v5 G9 F0 |
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ทุ่งรวงทอง(ใหม่).mp3"/>9 a, ]6 z! H+ H* B+ Q
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เทพเจ้าแห่งความระทม(ใหม่).mp3"/>
3 O1 v3 R# o- ~- B; d# `            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เทพนรก.mp3"/>
# X5 a+ G- _) b3 R            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เทพบุตรผู้น่ารังเกียจ(ใหม่).mp3"/>( V# c' ?  o, |1 u
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เท่านี้ก็ตรม(ใหม่).mp3"/>
/ [3 O& ?( L3 `3 Y            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เธอรักฉันเมื่อมันสาย.mp3"/>
: {4 W) A$ O; }  U# k6 P  e            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - นวลน้องนางไพร(ใหม่).mp3"/>
5 ^1 p+ u: T1 t& }) O6 `            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - นางบาป.mp3"/>2 w9 n2 M' L& X* R. V7 J
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - นางพิมพ์ตัวจริง(ใหม่).mp3"/>
) H& d- n5 H* a# U            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - น้ำตกสาริกา.mp3"/>
3 ^! r( Z3 w; S; ^& o/ J            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - น้ำตาล น้ำตา.mp3"/>
6 n( U% Z* X" L: x            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บทเพลงจากชีวิตจริง.mp3"/>, S' y& |2 Q3 z4 _* `. s3 f
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บัญชาสวาท(ใหม่).mp3"/>
; s4 |$ h& l% G8 R            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บันทึกตอบดวงใจ(192).mp3"/>1 d( S- ^7 y4 W' R: n. W
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บางปะกง.mp3"/>
8 |% B& K$ [: f& ~2 h0 @% F            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เบียร์แก้วสุดท้าย.mp3"/>" C# E5 q! Q4 R2 \% q3 D9 {
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ผมคงไม่เลว(แผ่นอัศวิน-ค).mp3"/>2 N6 l7 L$ C- n1 a( y# ]2 J! K1 B
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ผมและคุณ(ใหม่).mp3"/>& F$ _. M+ h1 F4 O) M2 X
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ผิดทางรัก(ใหม่).mp3"/>& h* Q( V0 z: I* S5 c9 U' L
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฝันถึงเธอ(ใหม่).mp3"/>& c- R& ~" l0 P3 Z
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฝันมายา(ใหม่).mp3"/>+ D* o3 O4 o, S; @1 o9 q2 h* f
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฝันหวานของคนตื่น(ใหม่).mp3"/>* j  \9 N8 i- y+ X4 Q
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พบแล้ว.mp3"/>, d0 P9 K5 g% {: k" f1 ~4 @5 N: u
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พระรัตนตรัย.mp3"/>
) |" A0 y, m6 e% _1 R            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พรุ่งนี้จะต้องมีเมื่อวาน(ผ๓๓).mp3"/>! j" Q. |& u  P0 p! Z  b
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พิมพ์ใจ.mp3"/>- Z( v% }3 _3 F( N
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พี่ผิดไปแล้ว(ทำนองเพลงจีน-ใหม่).mp3"/>
. r) c9 O* B' A  I, f. C            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เพชรร่วงจากดวงตา.mp3"/>9 y- b; J2 B+ g+ T. X
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เพียงครั้งเดียว.mp3"/>
, z( K5 `) M8 B4 @4 Z
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

5 E# J; o9 C/ d9 z
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้

- O% ~" c. H( I1 l, `8 ]* u. T7 S, }4 X& Q2 B
, E  ?* H/ q' c& f  z- t7 x
# j2 \+ H# I' N0 x. A0 v
 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  krabiman ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณค่ะ

  kikkok ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  มังกรทยานฟ้า ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  achaam ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2


ชื่อสายัณห์
ระดับสมาชิกระดับ 5
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2863
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่860
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ2-9-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 11:43:52
หลายเพลงที่ร้องใหม่ ชื่อไม่คุ็น แต่ดีมากครับนักร้องท่านนี้ถึงจะใหม่แต่เรื่องเสียงชัวร์แน่ๆ ขอบคุณครับ

ชื่อachaam
ระดับสมาชิกระดับ 16
เพศ ไม่ระบ
เครดิต13807
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่6022
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ14-4-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 18:56:31
แค่เห็นบทเพลงก็อื้งแล้วครับ หลาย ๆ บทเพลง+ u+ w6 ^3 i' Q, J2 u
เป็นเพลงเก่า หลาย ๆ บทเพลง เป็นเพลงใหม่+ a% F& |' D* J7 r+ o- K4 A$ e
และหลาย ๆ บทเพลง มีหลายเพลงในชื่อเดียวกัน
9 M$ K; Q5 y0 y# }ไม่รู้ว่าเป็นเพลงไหน พาให้ต้องค้นหา ขอบคุณพี่
* g' b. @' g. h; F# a+ U1 Q0 _เจ็ค มาก ๆ ครับ ที่เอื้อเฟื้อบทเพลงครูสุเทพ3 f# N2 I% \; B6 e7 U! `
ศิลปินในดวงใจของผมครับ
/ [: R; f) m& }( K8 o+ ^& Y

ชื่อมิคกี้
ระดับสมาชิกระดับ 6
เพศ ไม่ระบ
เครดิต3868
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่4988
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ22-3-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 20:39:34
ในนี้มีเพลงที่น่าสนใจอยู่เพลงหนึ่ง...ชื่อ..."ขวัญ" 7 ]. _; n  f9 M5 ^8 H3 R
ขอบคุณพี่เจ๊กครับ...

ชื่อมังกรทยานฟ้า
ระดับสมาชิกระดับ 5
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2843
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่1450
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ2-10-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 21:08:53
มาเยอะเลยนะครับคราวนี้ ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผม ขอรับไปสะสมด้วยคนนะครับ

ชื่อkikkok
ระดับสมาชิกระดับ 12
เพศ ไม่ระบ
เครดิต9632
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่8766
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ26-6-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 21:44:27
มาขอรับไปสะสมเป็นคนที่ 5 ค่ะ มีหลายเพลงไม่คุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่ ขอบคุณ คุณjekมากนะคะสำหรับเพลงของครูชุดใหญ่ 81 เพลง

ชื่อkrabiman
ระดับสมาชิกระดับ 13
เพศ ไม่ระบ
เครดิต10869
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่3028
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ27-12-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
7-9-2013 23:35:24 | Firefox 23.0| Windows 7 x64 Edition
เพลงสุเทพชุดใหญ่ มีประมาณ 10เพลงที่ยังไม่มี ต้องขอเก็บสะสม ขอขอบคุณท่านjekมากครับ

ชื่อseries80
ระดับสมาชิกระดับ 2
เพศ ไม่ระบ
เครดิต392
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่14066
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ30-8-2013
ใช้ล่าสุด1-1-1970
8-9-2013 19:40:55 | Internet Explorer 8.0| Windows XP
ขอบคุณพี่jekมากครับ หลายๆเพลงยังไม่เคยฟังเลยแต่ก็เชื่อว่าไพเราะแน่นอน ขออนุญาตโหลดไปฟังหน่อยนะครับ

ชื่อnee
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต62
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่14149
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ5-9-2013
ใช้ล่าสุด1-1-1970
25-9-2013 22:40:27 | Google Chrome 29.0.1547.76| Windows 7
ชอบเพลงของสุเทพมากเลยค่ะ  ขอบคุณที่แบ่งปันนะค่ะ


ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

การประยุกต์ใช้|รายชื่อผู้กระทำผิดในเว็บนี้|รูปแบบข้อความล้วน|Mobile|keptawan.net

GMT+7, 31-1-2015 20:02 , Processed in 0.132368 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.2 R20140618, Rev.22

© 2001-2013 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้