[ซิงเกิ้ล] สุเทพ วงศ์กำแหง - เพลงบันทึกใหม่ 81 เพลง

[คัดลอกลิงก์]

ชื่อjek
ระดับสมาชิกระดับ 16
เพศ ไม่ระบ
เครดิต23488
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่3952
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ28-1-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 08:02:35
คำแนะนำ
            <media src="..\..\Desktop\81\รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส - คาวคำคน.mp3"/>
% P2 ]" g" U& [8 W2 P            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กรรมเก่า.mp3"/>3 b, |" X) M* J$ R
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กฤษดาดอย.mp3"/>
8 e( g! }/ d- \4 @5 C9 f            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กล่อมขวัญ(ใหม่).mp3"/>
' |6 X. i1 T, y" V9 d: c            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กลิ่นไม้แซมผม(ใหม่).mp3"/>, ^9 q6 f5 X  e1 a# k
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กว๊านพะเยา(ใหม่).mp3"/>  b' n! I$ v' q$ B
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กอดเงาแก้เหงาใน(ใหม่).mp3"/>& S5 ?9 y! ~1 k* q/ q2 n
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - กายเป็นของฉันใจนั้นโดนหลอก(ใหม่).mp3"/>! b) J, {. E' J0 T/ i
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - การคอยที่ไร้ค่า(ใหม่).mp3"/>+ X0 s# A7 L; Z* a$ l# L
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ขวัญ(ใหม่).mp3"/>
8 I9 t! A* E% U, `# j7 N  h  ?            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ขอพรจากสวรรค์.mp3"/>
- ?4 ^. m2 ~+ k9 c5 ~  F9 }4 Q            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ขอส่งกระแสจิต(ใหม่).mp3"/>
( j# k: ?8 W( `            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนใจง่าย(ใหม่).mp3"/>
/ g0 p3 i: d  z- ?            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนใจเดิม(ใหม่).mp3"/>
* s$ p1 Y# b1 x9 l            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนใจเย็น(ใหม่).mp3"/>8 }8 R; a( W1 r; }8 E
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนดีของชายเลว(ใหม่).mp3"/>
/ G/ c3 C3 E7 o! v            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คนไม่อิ่มรัก.mp3"/>
& j% k; w" G3 ~/ c            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - คมจูบ(ใหม่).mp3"/>' ?7 E7 Y9 S& m1 H
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความรักกระพือปีก.mp3"/>
+ N6 l# ]% `1 ~5 B* V, T            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความรักในมือเธอ.mp3"/>
7 N. ^1 d5 X* P0 m! N            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความหวัง(ใหม่).mp3"/>
3 `$ Z$ i9 u, C4 U            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ความหวังดีบทเวทีชีวิต(ใหม่).mp3"/>5 t2 u8 `. T  W4 W4 D
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ค่าของคน(ใหม่).mp3"/>8 k8 \& r; d0 C' ^. h, U
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - โคมทองส่องใจ.mp3"/>9 x* k2 P; H! R& @1 `: {# f
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฆ่าเลือดเย็น(ใหม่).mp3"/>
7 O3 b% W4 F7 y* K( d' A' x            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เงารัก(ใหม่).mp3"/>) I5 S* _& }0 ]0 n6 @
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จงทำดี.mp3"/>
6 `' {! M: v$ H* [            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จริงไหมเขาเรียกเธอว่ากากี(ใหม่).mp3"/>: r: D; ^5 S1 a. q' c
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จำเรียงรัก(ใหม่).mp3"/>
9 n0 M# ], |- Y9 G            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - จูบลา.mp3"/>. v- B2 W$ I3 G- A$ J1 h4 t
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ใจเธอหล่นหาย(หัวใจหล่นหาย-ใหม่).mp3"/>
3 L! e6 Z4 ~/ U' @0 h            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ใจรัก(ใหม่).mp3"/>
+ h) ?" z# o% ~$ t5 J            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฉันยังเป็นโสด.mp3"/>1 B- F4 Z& w) f  t
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เฉือนออกมาจากหัวใจ(ใหม่).mp3"/>
* ?/ z- A3 j8 B4 O) I            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชมน้อง(ใหม่).mp3"/>9 w$ p) U$ M' [: C6 t9 O$ L
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชั่วดีก็ลูกแม่.mp3"/>
& @# W$ `2 |6 \1 L1 ]# h            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชีวิตที่ถูกสาป(ใหม่).mp3"/>
" g* `; @' v' M9 v: Q: \& B            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ชู้เชิงฝัน(ใหม่).mp3"/>! J! C  t: x, b) t. r
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เชียงรายรำลึก(ใหม่).mp3"/># q  ?2 ~, j. y- A8 t' \4 Y
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เชียงใหม่(ใหม่).mp3"/>; m# f( X* ]- W8 V3 X8 n, J0 V1 _
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ดวงใจในฝัน.mp3"/>* |# e7 V$ V# n; e/ O0 J
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ดอกฟ้าในมือโจร(ใหม่).mp3"/>( z. X* P5 H) n( a9 C& i
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ดอกไม้ป่า(ใหม่).mp3"/># d* J: M+ W, w; ?1 [. \( \
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เดือนดวงเดียว(224ใหม่).mp3"/>3 ~: a6 B$ ?$ n; |$ o
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ตราบาป.mp3"/>
' q: T" X1 O: q- p$ J            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ต่างคนต่างไป(ใหม่).mp3"/>
" o) }" q7 y5 F$ p& o/ I0 `            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ตามรอยพระยุคลบาท(ใหม่).mp3"/>& ^+ a" `/ ?: C1 ^
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ใต้เงาจันทร์(๒).mp3"/>
4 D0 h8 G9 E9 D8 ^" R( Z) G            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ถวิลดวงใจ.mp3"/>. b' B) b& W& o  x" q# K- p  U
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ที่แสนซึ้งของฉัน(ใหม่).mp3"/>5 i" o; F9 T- Q& s
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ที่แสนดีของฉัน(ใหม่).mp3"/>% m- B9 F* e0 k7 X, r! Q+ z
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ทึ่งจริงๆ(ใหม่).mp3"/>5 C; t/ @* H: ?( n8 f0 }* ~
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ทุ่งรวงทอง(ใหม่).mp3"/>7 J/ L' ?5 _  {9 O2 u9 z2 S
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เทพเจ้าแห่งความระทม(ใหม่).mp3"/>! {8 ~( u- n; M: e$ V" h
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เทพนรก.mp3"/>4 b  ~  j0 V9 i
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เทพบุตรผู้น่ารังเกียจ(ใหม่).mp3"/>
& N+ x# E. E; P( y  [            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เท่านี้ก็ตรม(ใหม่).mp3"/>
& C* E: _) B. t  H8 h3 j            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เธอรักฉันเมื่อมันสาย.mp3"/>; z+ ^" o& K! w, t/ c
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - นวลน้องนางไพร(ใหม่).mp3"/>0 K; B) r$ q  [. e4 Y0 V
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - นางบาป.mp3"/>2 x! D5 [2 P2 [% i" w
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - นางพิมพ์ตัวจริง(ใหม่).mp3"/>
6 w. R7 R. l+ T* d- V: K            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - น้ำตกสาริกา.mp3"/>* r% ~' w) f$ Y5 N( f9 j0 O
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - น้ำตาล น้ำตา.mp3"/>/ x" l. P* T' I1 U/ c
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บทเพลงจากชีวิตจริง.mp3"/>
0 L  G, i5 s2 r, }            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บัญชาสวาท(ใหม่).mp3"/>, [6 z4 a+ N8 g; N9 `
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บันทึกตอบดวงใจ(192).mp3"/>
! k4 B& _* O# U) l            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - บางปะกง.mp3"/>+ e8 a% O6 g) Y, U% N$ m. t
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เบียร์แก้วสุดท้าย.mp3"/>
9 m$ i0 f& o+ P1 B; D9 S) H$ h            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ผมคงไม่เลว(แผ่นอัศวิน-ค).mp3"/>' V7 f& |6 z. w. j4 i
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ผมและคุณ(ใหม่).mp3"/>+ z  O6 X4 Q' Q& R
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ผิดทางรัก(ใหม่).mp3"/>0 t: w$ e1 g! {7 [4 R, Z4 v6 R; r% E2 K% u
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฝันถึงเธอ(ใหม่).mp3"/>
, h7 B* x% Q, D0 R            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฝันมายา(ใหม่).mp3"/>3 K- t7 Q) ~2 [. ~( `) c( Y: A& f% F
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - ฝันหวานของคนตื่น(ใหม่).mp3"/>  A8 N( t6 F% }  x. P
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พบแล้ว.mp3"/>
7 G+ k! y$ a: {            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พระรัตนตรัย.mp3"/>$ l1 N* R5 I( ~( t
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พรุ่งนี้จะต้องมีเมื่อวาน(ผ๓๓).mp3"/>& ?8 |% q% W& O: g
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พิมพ์ใจ.mp3"/>3 R! R, w4 o' _+ E6 N1 L
            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - พี่ผิดไปแล้ว(ทำนองเพลงจีน-ใหม่).mp3"/>
- Z. |$ \7 M* J" Y6 K3 V" O            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เพชรร่วงจากดวงตา.mp3"/>
! _, [. A9 H! K8 {            <media src="..\..\Desktop\81\สุเทพ วงศ์กำแหง - เพียงครั้งเดียว.mp3"/>% A5 w* R6 V5 D% l9 Y# _
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
6 Q! Q- M7 t. y1 Z/ `) k
ผู้เข้าชมเนื้อหาถูกซ่อนไว้ คุณจะต้องแสดงความคิดเห็นก่อนจึงจะสามารถมองเห็นเนื้อหาส่วนที่ถูกซ่อนนี้ได้
" V9 Z* [" i( L& E7 E
& M; @% F1 W, v
: k; {7 J  _$ I  p0 N+ ?

$ M3 Q, D8 D4 E5 M0 m: x

เก็บตะวันดอทเน็ต - ท่านยอมรับมันได้ไหม1,กฎระเบียบของเว็บเก็บตะวันดอทเน็ต ไม่ได้มีไว้กักขังหรือปิดกั้นทางความคิด แต่มีไว้เพื่อเป็นกรอบป้องกันความวุ่นวาย
2,หากท่านยอมรับกฏระเบียบของเว็บเก็บตะวันดอทเน็ตไม่ได้ ก็โปรดจงล็อกเอ้าออกจากระบบเพราะเราจะสงวนพื้นที่ส่วนนี้ไว้ให้ท่านอื่นที่ยอมรับได้
3,จะโพสต์อะไรก็ตามบนเว็บเก็บตะวันดอทเน็ต พยายามอย่าให้เว็บ เก็บตะวันดอทเน็ตตกอยู่ในความสี่ยง
4,ทุกกระทู้ ทุกความคิดเห็น จะถูกส่งขึ้นระบบ และแสดงโดยอัตโนมัติ โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านหรือตัดสินใจด้วยตัวเอง
5,ผู้ดูแลเก็บตะวันดอทเน็ตสามารถจัดการกับโพสต์หรือความคิดเห็นของท่านได้ตลอดเวลาตามความเหมาะสมโดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6,การตัดสินของ ADMIN และผู้ดูแลถือเป็นที่สิ้นสุด

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  krabiman ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณค่ะ

  kikkok ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  มังกรทยานฟ้า ชื่อเสียง +1 เงิน +1 ความดี +1

 • เยี่ยมมาก ขอบคุณครับ

  achaam ชื่อเสียง +2 เงิน +2 ความดี +2


ชื่อสายัณห์
ระดับสมาชิกระดับ 5
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2862
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่860
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ2-9-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 11:43:52
หลายเพลงที่ร้องใหม่ ชื่อไม่คุ็น แต่ดีมากครับนักร้องท่านนี้ถึงจะใหม่แต่เรื่องเสียงชัวร์แน่ๆ ขอบคุณครับ

ชื่อachaam
ระดับสมาชิกระดับ 16
เพศ ไม่ระบ
เครดิต13787
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่6022
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ14-4-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 18:56:31
แค่เห็นบทเพลงก็อื้งแล้วครับ หลาย ๆ บทเพลง* i% {8 \& z4 _* X& B
เป็นเพลงเก่า หลาย ๆ บทเพลง เป็นเพลงใหม่
5 `+ B! {: F0 W8 R' a3 @: Eและหลาย ๆ บทเพลง มีหลายเพลงในชื่อเดียวกัน1 b- y$ _/ Q1 ]% Y* \0 g  G: i3 w
ไม่รู้ว่าเป็นเพลงไหน พาให้ต้องค้นหา ขอบคุณพี่. G3 o& r! r* k. |
เจ็ค มาก ๆ ครับ ที่เอื้อเฟื้อบทเพลงครูสุเทพ7 Q' b- F0 s2 o  M. N. h+ T1 M7 L
ศิลปินในดวงใจของผมครับ3 R) F  r" B# T

ชื่อมิคกี้
ระดับสมาชิกระดับ 6
เพศ ไม่ระบ
เครดิต3816
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่4988
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ22-3-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 20:39:34
ในนี้มีเพลงที่น่าสนใจอยู่เพลงหนึ่ง...ชื่อ..."ขวัญ" 0 M, O* x1 b3 v
ขอบคุณพี่เจ๊กครับ...

ชื่อมังกรทยานฟ้า
ระดับสมาชิกระดับ 5
เพศ ไม่ระบ
เครดิต2825
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่1450
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ2-10-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 21:08:53
มาเยอะเลยนะครับคราวนี้ ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผม ขอรับไปสะสมด้วยคนนะครับ

ชื่อkikkok
ระดับสมาชิกระดับ 12
เพศ ไม่ระบ
เครดิต9541
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่8766
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ26-6-2012
ใช้ล่าสุด1-1-1970
3-7-2013 21:44:27
มาขอรับไปสะสมเป็นคนที่ 5 ค่ะ มีหลายเพลงไม่คุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่ ขอบคุณ คุณjekมากนะคะสำหรับเพลงของครูชุดใหญ่ 81 เพลง

ชื่อkrabiman
ระดับสมาชิกระดับ 13
เพศ ไม่ระบ
เครดิต10520
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่3028
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ27-12-2011
ใช้ล่าสุด1-1-1970
7-9-2013 23:35:24 | Firefox 23.0| Windows 7 x64 Edition
เพลงสุเทพชุดใหญ่ มีประมาณ 10เพลงที่ยังไม่มี ต้องขอเก็บสะสม ขอขอบคุณท่านjekมากครับ

ชื่อseries80
ระดับสมาชิกระดับ 2
เพศ ไม่ระบ
เครดิต367
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่14066
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ30-8-2013
ใช้ล่าสุด1-1-1970
8-9-2013 19:40:55 | Internet Explorer 8.0| Windows XP
ขอบคุณพี่jekมากครับ หลายๆเพลงยังไม่เคยฟังเลยแต่ก็เชื่อว่าไพเราะแน่นอน ขออนุญาตโหลดไปฟังหน่อยนะครับ

ชื่อnee
ระดับสมาชิกระดับ 1
เพศ ไม่ระบ
เครดิต62
ชื่อเสียง
เงิน
ความดี
จังหวัด
:: กระเทย ตุ๊ด ทอม เกย์ ::

สมาชิกคนที่14149
ออนไลน์ ช.ม.
ตั้งกระทู้
ตอบกระทู้
มีเพื่อน คน
วันเกิด//
สมัครเมื่อ5-9-2013
ใช้ล่าสุด1-1-1970
25-9-2013 22:40:27 | Google Chrome 29.0.1547.76| Windows 7
ชอบเพลงของสุเทพมากเลยค่ะ  ขอบคุณที่แบ่งปันนะค่ะ


ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | สมัครสมาชิก

ปิด

เว็บมาสเตอร์แนะนำก่อนหน้า /1 ต่อไป

เก็บตะวันดอทเน็ตยินดีต้อนรับ
หากว่าท่านเป็นสมาชิกอยู่แล้ว
กรุณาล็อกอิน เข้าสู่ระบบ
แต่ถ้าหากว่าท่านยังไม่ได้เป็น
สมาชิกกรุณา【สมัครสมาชิก】

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔
การประยุกต์ใช้|รูปแบบข้อความล้วน|รายชื่อผู้กระทำผิดในเว็บนี้|Mobile|keptawan.net

GMT+7, 28-8-2014 03:57 , Processed in 0.232117 second(s), 39 queries .

Design by :น้ำเหนือ
Powered by Discuz! X3.2 R20140618, Rev.22

© 2001-2014 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้